3. februar 2016

Stor fyringsrunde rammer også forskning og uddannelse

BESPARELSER

Københavns Universitet skærer nu dybt i staben af medarbejdere. Det sker som en reaktion på regeringens besparelser. Selv om mange besparelser rammer administration og service, vil det påvirke kvaliteten af uddannelserne og forskningen mange år ud i fremtiden.

Mere end 500 undervisere, forskere og ansatte i service og administrative stillinger forvinder nu fra Københavns Universitet. Det svarer til 7 procent af medarbejderne. 209 personer kan imødese en fyreseddel, mens 323 stillinger enten nedlægges eller opsiges via frivillige fratrædelser. Hertil kommer, at universitetet vil uddanne 10 procent færre ph.d.’er i de kommende år. Det bliver resultatet af finansloven, der indeholder store besparelser på forskning og uddannelse.

- Det er et stort tab af viden og kompetencer at miste så mange gode medarbejdere. Vi har fundet den største del af besparelserne på administration og service i et forsøg på at skåne uddannelse og forskning mest muligt. Men det betyder samtidigt, at vigtige støttefunktioner omkring de studerende, forskerne og underviserne vil bortfalde eller blive udført i mindre omfang. Og vi kommer til at uddanne færre ph.d.’er. Dermed skærer vi i forskningens livsvigtige fødekæde. Det vil kunne ses på Danmarks forskningsevner om 5-10 og 20 år, siger rektor Ralf Hemmingsen. 

Omkring halvdelen af de stillinger, der nu forsvinder, er fundet ved frivillig fratrædelse. Der er også sket mange besparelser på administrationens drift. For eksempel bliver universitetets organisering af indkøb, årsfest og studieadministration lagt om. Universitetet skal i alt spare 500 millioner kroner eller det, der svarer til omkring 6 procent af den samlede omsætning. De største fakulteter – natur og sundhedsvidenskab – tegner sig tilsammen for mere end 330 nedlagte stillinger. På Humaniora er tallet omkring 90.   

Usikker fremtid

Universiteterne har i en årrække øget produktionen over en bred kam samtidig med at der er sket en effektivisering på mere end 2 procent om året. Det skyldes bl.a., at regeringen hvert år har skåret i taxameterbevillingerne til uddannelse. Siden 2010 er tilskuddet faldet med ca. 10 procent per studerende.  Men med nedskæringerne i finanslov 2016 blev der skabt helt nye økonomiske rammevilkår for de danske universiteter.

- Københavns Universitet har trods mange års nedgang i tilskud til uddannelse formået at holde en stabil økonomi takket være en stabil basisbevilling, et højt forskningsniveau og ved at få flere eksterne midler til universitetets aktiviteter. Denne økonomi er desværre nu blevet ændret radikalt. Og politisk er der ikke skabt sikkerhed for vores budgetter i 2019. Vi kommer derfor til at skære til benet nogle steder. Vi gennemgår nu hele organisationens måde at løse opgaver på. Og vi vil se fakulteter, der må foretage yderligere tilpasninger som følge af den lokale udvikling i indtægter og omkostninger, siger Ralf Hemmingsen.

Universitetet er for eksempel i øjeblikket i gang med at vurdere hvor mange små sprogfag, der kan udbydes fremover, ligesom nogle af de sundhedsvidenskabelige uddannelser med dyrt udstyr, laboratorier og dyrestalde bliver gået efter i sømmene for at se, om de kan løbe rundt i fremtiden.

Kontakt

Jasper Steen Winkel

Vicedirektør for kommunikation

Mobil: +45 28 75 42 62

Mail: jsw@adm.ku.dk