14. marts 2016

Dansk forsker finder gemte breve til Ludvig den 14.’s hemmelige hustru

BREVVEKSLING

Et hidtil uopdaget kirkehistorisk fund i Frankrig blev resultatet af utallige besøg på lokalhistoriske arkiver og mange timers transskribering af gamle håndskrifter for ph.d.-studerende Lars Nørgaard. Nærmere bestemt over 100 breve fra den franske biskop af Chartres til Ludvig den 14.’s hemmelige hustru, Madame de Maintenon. En opdagelse, der næsten blev forpurret af udgivelsen af et nyt samlet værk på fransk.

Ludvig den 14.'s sidste og hemmelige hustru, Françoise d’Aubigné, Madame de Maintenon (1635-1719).

At en anden forsker kommer først med en vigtig opdagelse er et grundvilkår i al videnskab. Alligevel var ærgrelsen stor, da ph.d.-studerende Lars Nørgaard fik en mail fra en af Frankrigs førende kirkehistorikere, Jean-Louis Quantin i begyndelsen af februar. I mailen fortalte han sin danske kollega om udgivelsen af et nyt stort værk, der samler en række uudgivne breve til Ludvig 14.’s hemmelige hustru, Madame de Maintenon. Iblandt disse var netop de breve, som Lars Nørgaard havde brugt måneder på at opstøve, fotografere, tyde og transskribere som en del af sit ph.d.-projekt. 

-Jeg tænkte bare: ”Åh nej, to års arbejde er spildt!”, fortæller den danske forsker, der stødte på brevene i en række arkiver i og uden for Paris som en del af forskningsprojektet SOLITUDES, der er støttet af Det Europæiske Forskningsråd (ERC). Projektet undersøger, hvordan en række kristne grupperinger i perioden mellem Reformationen og Oplysningstiden trak sig tilbage fra verden for at komme nærmere Gud. Forskerholdet undersøger blandt andet, hvordan disse grupperinger involverede sig i deres omverden med budskabet om afsondring igennem en stor produktion af eksempelvis tekster og kunstværker.

Madame de Maintenon er et eksempel på netop dette. Udover sin plads ved kongens hof viede hun en stor del af sit liv til skabelsen af en kristen pigeskole tæt på Versailles og havde lange brevvekslinger med vigtige teologiske figurer i det 17. århundredes franske kirkehistorie. To af disse var den berømte ærkebiskop af Cambrai, François Fénelon, og den mindre kendte biskop af Chartres, Paul Godet des Marais. Brevene, som Lars Nørgaard har opdaget og pludselig så på tryk, er fra sidstnævnte biskop. Originalerne er blevet brændt, hvilket var normal praksis i det 17. århundrede, hvor udvekslingen af breve var det vigtigste kommunikationsredskab og kunne indeholde kompromitterende materiale. I dag er der således kun kopierne tilbage.

Over 100 breve mangler 

I månederne op til at Lars Nørgaard hører om det nye franske værk, har han brugt størstedelen af sine vågne timer på at tyde og transskribere de over 1000 billeder, han har taget af brevene. Et kæmpe arbejde, der nemt kunne være spildt, hvis brevene allerede findes i trykt form.

- Da jeg begynder at læse i det nye værk, kan jeg hurtigt se, at der er store brister. For det første mangler udgiverne at konsultere den største samling af kopier, det vil sige over 100 breve. Dertil er de breve, som findes i udgaven, forkortede. Jeg kan ved hjælp af mine affotograferinger se lange passager, som helt er forsvundet. Det nye værk slår sig op på at være komplet, men det er det altså langt fra. En anden ting er, at meget religiøst indhold, blandt andet mange henvisninger til bibelen og til kirkefædrene, er udeladt i fremstillingen af brevene. Det er besynderligt, og jeg har ikke forklaring på, hvorfor udgiverne har truffet det valg. Jeg kan jo læse mig frem til, at brevene netop er religiøs vejledning fra biskoppen, siger Lars Nørgaard.

Et liv i fortvivlelse

Madame de Maintenons ægteskab med Ludvig den 14., også kendt som Solkongen, blev aldrig officielt annonceret eller indrømmet i Frankrig. Tværtimod blev hun forhadt af mange, der mente, at hun gjorde kongen mere from. Hun levede et ensomt liv ved hoffet og trak sig ofte tilbage til skolen tæt på Versailles, der dels var beboet af nonner, dels af piger fra fattige adelige familier.

"- Da jeg begynder at læse i det nye værk, kan jeg hurtigt se, at der er store brister. For det første mangler udgiverne at konsultere den største samling af kopier, det vil sige over 100 breve.

Lars Nørgaard, ph.d.-studerende

En stor del af biskoppens breve til Maintenon kredser om denne mangel på anerkendelse, og den fortvivlelse, det medførte. Lars Nørgaards analyser viser, hvordan biskoppens breve fortolker Maintenons prekære situation ved hoffet ud fra en række teologiske figurer. Derudover har hans forskning afdækket, at Madame de Maintenon, som led i biskoppens åndelige vejledning, kopierede biskoppens breve. En sådan religiøs praksis er ikke ukendt, men omfanget er i denne forbindelse overraskende. Dertil mener Lars Nørgaard for første gang at kunne give en passende fortolkning af de små bøger, hvor Maintenon kopierede biskoppens breve. Disse kendes i forskningen som Madame de Maintenons små hemmelige hæfter.

Tæt relation med biskop

- Al min research tyder altså på, at biskoppen af Chartres er den person, der i årene 1689 til 1709 har den tætteste relation til hende, men hans rolle er overset i forskningen, ligesom den nedtones i det nye værk. Her omtales biskoppens breve som ”kedelige”, og værket er støvsuget for enhver fornemmelse for brevenes særlige teologiske sprogbrug. Ludvig den 14. svarer til vores Christian den 4., og den historiske litteratur er en stor og meget populær genre i Frankrig. Der er intet i vejen for at udgive et værk med det sigte at skabe et generelt overblik over kilderne, men denne udgivelse foregiver en objektivitet, som ikke er til stede, siger Lars Nørgaard. 

I samarbejde med den franske kunsthistoriker Hugues Pasquier har Lars Nørgaard udformet en artikel, som udfolder kritikken af det nye værk. Artiklen hedder Les petits carnets de Mme de Maintenon: Grandeur de la direction spirituelle (1688-1709) og udkommer i det franske videnskabelige tidsskrift Revue de l'histoire des religions i næste måned.

Lars Nørgaards ph.d.-afhandling indleveres 15. november 2016 og har titlen: Au lieu de la Couronne: Figures of Withdrawal and Engagement in Paul Godet des Marais’ spiritural direction of Mme de Maintenon.

Kontakt

Lars Nørgaard
Cand.theol. og ph.d.-studerende
Afdeling for Kirkehistorie
Det Teologiske Fakultet
Mail: lan@teol.ku.dk
Telefon: 29829338