8. marts 2016

KU-professor hyldet på den franske ambassade

Fornem orden til professor

Kolleger, familie, venner og franske diplomater var samlet, da professor og dr. agro. John Roy Porter fra Københavns Universitet blev slået til fransk ridder på ambassaden på Kongens Nytorv, som tidligere var palæ for den danske søhelt Niels Juel.

”Hvordan er det muligt at regere et land, som fremstiller 365 forskellige slags oste”, sagde den franske præsident Charles de Gaulle engang, da den politiske situation i Frankrig spidsede til.

Man kommer da heller ikke uden politik og førsteklasses mad, ditto vine og champagne, når det handler om Frankrig, som ifølge mange mad-entusiaster er verden førende nation inden for det kulinariske. Og maden var da også i centrum, da professor og dr. agro, John Roy Porter fra Københavns Universitet blev slået til ridder af den franske orden Ordre du Mérite Agricole.

Men det var ikke fransk gourmetmad, som professoren blev belønnet for på den franske ambassade i København, som har til huse i vores gamle søhelt admiral Niels Juels palæ på Kongens Nytorv. Det var mere beskedne måltider, som professor Porter i denne sammenhæng bliver belønnet for.

Han er en af verdens førende eksperter inden for fødevareforsyning og en fremtrædende talsmand i FNs klimapanel, IPCC, når det drejer sig om at dæmme op for de tiltagende sultproblemer i forbindelse med de løbske klimaforandringer.         

Det var grunden til, at han blev slået til fransk ridder for sit arbejde i FNs internationale klimapanel, IPCC. Og det ser ikke godt ud med at sætte en stopper for verdens sult i de kommende år, ifølge den nyslåede ridder.

Vi er i en så alvorlig situation, at vi om ganske få år får store problemer med at brødeføde ikke så få mennesker af verdens befolkning. Sultproblemerne vil også betyde, at vi får store sociale, politiske og sikkerhedsmæssige problemer på tværs af lande og verdensdele, ifølge den nyslåede ridder.

Danmark og Frankrig har altid været venner

Francois Zimeray (tv) betonede i sin tale det gode forhold mellem Danmark og Frankrig.

Det var den franske ambassadør i Danmark, Francois Zimeray, som overrakte den fornemme franske orden til FNs fødevareforsyningsekspert og talsmand.

I sin tale understregede den populære og folkekære franske ambassadør det gode forhold mellem Danmark og Frankrig på en lang række punkter - lige fra diplomati og til videnskab.

”Frankrig og Danmark har altid haft gode relationer og diplomatiske forbindelser med hinanden. Lige fra Ludvig den 14. i det 17. århundrede og frem til i dag. Vi har aldrig været i krig med hinanden. Ja – Danmark er vist det eneste land i Europa, som Frankrig ikke har været i krig med. Men i dag er slagsmarken af en anden slags. Det handler om klimaforandringer og miljø. Og i den forbindelse er der brug for, at Danmark og Frankrig plus resten af verden står sammen for at få skabt en politisk virkelighed, som svarer til de behov for klimatiltag, som der er brug for. Og i den forbindelse har professor John Roy Porter ydet en stor indsats for at gøre opmærksom på problemerne med den globale fødevareforsyning. Men det er ikke kun en kamp om konkret indsats og virkemidler, men også et spørgsmål om moralske værdier, der er i spil. Og så skal vi også modvirke og bekæmpe simplificeringen af virkeligheden, som finder sted. Videnskab udgør nemlig en kompleksitet, men det er nødvendigt at forklare tingene i deres rette sammenhæng, så folk kan forstå det. Og det har John Roy Porter været med til gennem sit arbejde i FN og i INRA, Det Franske Nationale Institut for Landbrugsforskning”, understregede den franske ambassadør i sin hyldesttale til professor John Porter.

En glad John Roy Porter efter at have modtaget den fornemme orden.

This is not the end

Det var heller ikke uden referencer til store begivenheder i verdenshistorien, som John Porter bragte på bane i sin takketale.

”Hvad angår kampen mod klimaforandringerne er det velvalgt at bruge Churchills berømte tale til det britiske parlament i november 1942. Dengang, da den tyske feltmarskal Erwin Rommel var blevet slået ved ”Slaget ved El Alamein” i Egypten og krigslykken vendte til de allieredes fordel i Nordafrika. Churchill sagde følgende: “This is not the end; It is not even the beginning of the end – but perhaps it is the end of the beginning”. På same måde håber jeg, at den nyligt opståede FN-klimakonference i Paris i december, COP21, vil blive husket for ”The end of the beginning for a new energy economy”, understregede John Porter i sin takketale til de omkring 50 kolleger, familie, venner og franske diplomater med den franske ambassadør i spidsen, som var mødt op til overrækkelsen af den franske orden.

De fremmødte nyder champagne og andre fristelser.

John Roy Porter, som er fremstående medlem af FNs klimapanel, IPCC, fik sammen med resten af panelet Nobels Fredspris i 2007 for deres arbejde med at få styr på det løbske klima. Den franske orden "Ordre du Mérite Agricole" blev indstiftet i 1883 for at understøtte fransk landbrug og den spirende fødevareindustri, men har med årene også rettet sig mod positive initiativer på verdensplan.   

Læs hele professor Porters takketale ved receptionen på den franske ambassade i København.

John Porter er i øvrigt aktuel med udtalelser til det britiske medicinske videnskabelige tidsskrift The Lancet om fødevaresituationen og klimaforandringernes effekter i år 2050.

Professor John Roy Porter er til daglig ansat på Institut for Plante- og Miljøvidenskab, PLEN, på Københavns Universitet.        

Læs om professor Porters udnævnelse til fransk ridder og hans øvrige arbejde.