31. marts 2016

Flere kvote 2 ansøgninger til færre studiepladser

Optag

Københavns Universitet har modtaget 11.236 ansøgninger til kvote 2, hvilket svarer til en stigning på 6,4 pct. i forhold til sidste år. Det sker på trods af, at universitetet i år optager studerende på færre bacheloruddannelser end sidste år.

Ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts havde 8.447 ansøgere sendt en ansøgning om at blive optaget gennem kvote 2 på en af KU’s 67 bacheloruddannelser. Det er lidt flere end sidste år, hvor 8.011 personer søgte om optagelse gennem kvote 2. På landsplan har næsten 55.000 søgt om optagelse på en videregående uddannelse gennem kvote 2, og der er således tale om en stigning på 7,2 pct. på landsplan.

Flere ansøgninger til færre pladser 

8.447 ansøgere har søgt om optagelse på KU via kvote 2 i 2016.

Alle fakulteter oplever en stigning i antallet af ansøgninger, bortset fra Det Humanistiske Fakultet, der oplever et begrænset fald på 0,6 pct. Dette fald skal dog ses i sammenhæng med, at der i 2016 er 15 humanistiske uddannelser færre at søge optagelse på i kvote 2 sammen-lignet med 2015. 

- Hvis man fraregner de humanistiske uddannelser, der ikke optager i år, er der reelt tale om en lille stigning i antallet af ansøgninger til de resterende humanistiske uddannelser. Der er fx flere ansøgninger til religionsvidenskab og de centraleuropæiske sprogfag, hvilket måske kan forklares med, at de har tiltrukket nogle af de potentielle ansøgere til uddannelser, der ikke optages på i år. Det kan også ses som en del af forklaringen på den store stigning i antallet af ansøgninger til teologi, siger Pernille Kindtler, områdeleder i Vejledning & Optagelse ved Københavns Universitet.

Mange har KU øverst på ønskelisten

Ansøgere til landets bacheloruddannelser må søge om optagelse på op til otte uddannelser, der skal angives i en prioriteret rækkefølge. I 2016 er 5.683 af ansøgningerne til KU 1. prioritetsansøgninger, hvilket er en stigning på 3,8 pct. i forhold til 2015. På Københavns Universitet oplever Det Humanistiske Fakultet og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet dog et fald i antallet af 1. prioritetsansøgninger, mens de andre fakulteter stiger. Antallet af 1. prioritetsansøgere har betydning for, om KU kan regne med, at ansøgning fører til optagelse. Hvis man udelukkende har en stigning i antallet af ansøgninger, men det ikke er 1. prioritetsansøgninger, vil en stor del af ansøgerne muligvis blive optaget på en højere prioritet. Derfor kan det nuværende antal ses som et pejlemærke. 

- På trods af et generelt fald i antallet af 1. prioriteringsansøgninger til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet er det positivt, at en række uddannelser, der sidste år var uden eller kun havde begrænset adgangsbegrænsning, i år stiger markant i antallet af 1. prioritetsansøgninger. Det gælder fx matematik, kemi, fysiske fag, naturressourcer, geologi-geoscience og datalogi, siger Pernille Kindtler.

Kvote 2 står for en begrænset del af det samlede optag

På 51 af de 67 bacheloruddannelser, universitetet optager studerende på i 2016, optages 10 pct. gennem kvote 2. På de resterende uddannelser er det en højere procentdel. Kvote 2-ansøgere med et tilstrækkelig højt gennemsnit bliver optaget gennem kvote 1. Det samlede ansøgertal til universitetets bacheloruddannelser kan først opgøres efter 5. juli, når der har været ansøgningsfrist i kvote 1.

- Det er positivt, at ansøgerne vurderer KU som et attraktivt uddannelsessted, men forholdet mellem antallet af kvote 2-ansøgere og studiepladser i kvote 2 er meget skævt. KU har ca. 1000 studiepladser i kvote 2, og på visse uddannelser er der 20-30 gange så mange ansøgere, som der er pladser i kvote 2. Det er derfor positivt, når ansøgerne søger mod de uddannelser, hvor KU gerne vil have flere velkvalificerede ansøgere, som vi ser det i nogle tilfælde i år, siger Pernille Kindtler.

Læs statistikken for kvote 2-ansøgningstallet på KU på: https://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-optagelse/optagelsesstatistik/

Kontakt

Chefkonsulent Pernille Kindtler, Uddannelsesservice
Tlf.: 35 32 28 93
Mobil: 51 20 18 93
Mail: pki@adm.ku.dk

Kommunikationsrådgiver Rikke Bøyesen
Mobil: 28 75 04 13
Mail: rb@adm.ku.dk