17. marts 2016

Luftrensning med lys viser sig ualmindeligt fleksibelt

Kemisk forskning

En banebrydende opfindelse, der bruger lys til at fjerne luftforurening, har vist sig at kunne fjerne flere slags forurening end eksisterende luftrensningssystemer. Opfindelsen fjerner kemiske dunster så forskellige som ildelugtende svovlforbindelser og sundhedsskadelig kulbrinte. Alligevel forbruger den kun et minimum af energi.

Luftrenseren kaldes GPAO og dens opfinder, professor i miljøkemi ved Københavns Universitet Matthew Johnson, har offentliggjort resultaterne af omfattende efterprøvninger af luftrenserens evner i artiklen “Gas Phase Advanced Oxidation for effective, efficient In Situ Control of Pollution” i det videnskabelige tidsskrift ”Environmental Science and Technology”.

Vanskeligt at fjerne luftforurening

Det er notorisk vanskeligt at fjerne forurening fra luft. Tidligere systemer til bekæmpelse af luftforurening har brugt store mængder af energi. For eksempel fordi de enten brændte eller nedfrøs forureningen. Andre systemer kræver jævnlig vedligehold, fordi de indeholder aktive kulfiltre, der skal udskiftes. GPAO bruger ikke filtre, kun lidt energi og endnu mindre vedligeholdelse, forklarer kemikeren Matthew Johnson.

”Som kemiker har jeg forsket i atmosfærens naturlige evne til at rense sig selv. I naturen renses luft i en proces, der involverer ozon, solskin og regnvejr. Bortset fra regnvandet gør GPAO nøjagtigt det samme. Vi har bare forøget processens hastighed cirka 100.000 gange”, siger Johnson.

Gas er svært at fjerne. Støv er nemt

I GPAO-systemet bliver den forurenede gas ledt ind under fluorescerende lamper og blandet med ozon. Dermed dannes der såkaldte frie radikaler, molekyler, som ofte kaldes ”atmosfærens støvsuger”. De frie radikaler angriber forureningsmolekylerne og danner et klæbrigt produkt, der klumper sammen. Efterhånden vokser molekyleklumperne sig til en størrelse, hvor de faktisk er svævende støvkorn. Og hvor gas var vanskeligt at fjerne, er det nemt nok med støv. Bare giv støvet en elektrostatisk ladet overflade at klæbe til, og så svæver det ikke længere.

”Alle, der har prøvet at tørre støv af en computerskærm, ved, hvor godt støv klæber fast til en ladet overflade. Denne her effekt betyder, at vi ikke har behov for filtre. Og det giver os en kæmpefordel, når der skal fjernes forurening fra store fortyndede luftstrømme”, slår Johnson fast.

Se principperne i luftrenseren her

Fjerner både dårlig lugt og giftige dampe

Johnson patenterede systemet sammen med Københavns Universitet i 2009 og i 2013 fik de en aftale med virksomheden INFUSER A/S om kommerciel udnyttelse. Det er allerede i brug hos en industrivirksomhed, der renser spildevand fra skibe. I den lukningstruede Århusvirksomhed ”Jysk Miljørens” fjernede GPAO frastødende lugte fra processen og eliminerede lukningstruslen. En anden industriinstallation fjerner 96 procent af lugtgenerne fra en virksomhed, der fremstiller dyrefoder. I andre feltstudier har Johnson og hans hold af miljøkemikere vist, at GPAOsystemet er i stand til at fjerne giftige dampe fra glasfiberproduktion og fra et jernstøberi, der udledte benzen, toluen, ethylbenzen og xylen.

Bonuseffekt fjerner svampesporer, bakterier og virus 

En anden serie målinger har vist, at ”rådne æg” dunsten fra grisestalde og rensningsanlæg til spildevand nemt fjernes ligesom lugte fra bryggerier, bagerier, fødevareproduktion, slagterier og andre procesindustrier. Og det stopper ikke der, mener professor Johnson.

”Fordi systemet ”spiser” støv, så fjerner det selv skadelige partikler som pollen, svampesporer og vira”, fastslår Johnson, som håber at hans system snart kommer i brug i alle former for industri, fordi luftforurening udgør så enorm en helserisiko.

Luftforurening mere dødelig end trafikdrab, rygning og diabetes

Ifølge en nyligt udgivet rapport fra verdenssundhedsorganisationen WHO forårsager indendørs og udendørs luftforurening årligt syv millioner dødsfald i utide. Det er mere en den kombinerede effekt af trafikdrab, rygning og diabetes. Luftforurening er forbundet med hjertekarsygdomme og cancer. Med astma, allergi og nedsat produktivitet. Derfor mener professor Johnson, at hans opfindelse kan gøre en faktisk forskel.

”Jeg har altid ønsket at bruge kemi til at gøre verden til et bedre sted at være. Jeg er overbevist om, at GPAO kan øge livskvaliteten for millioner af mennesker. Særligt for dem, der lever i byer eller tæt på industrielle producenter”, siger miljøkemikeren Matthew Johnson.