18. april 2016

FN-belønnet skovaktivist forsøgt dræbt i hjemlandet Cambodja

skovbevarelse

Det er mindre end et halvt år siden, at den 25-årige cambodianske skovaktivist Phon Sopheak blev hyldet for sit arbejde med at beskytte skovregionen Prey Lang. Det skete med FNs prestigefyldte UN Equator Prize under klimatopmødet i Paris i december, hvor et cambodiansk-dansk projekt vandt foran 1.462 nominerede klima-projekter fra 126 lande. Samtidig holdt den 62-årige cambodianske konge Norodom Sihamoni under topmødet i Paris en tale, hvor han i høje toner forsvarede de cambodianske tropeskove mod ulovlig skovhugst for at dæmme op for klimaforandringerne - både på lokalt og globalt plan.

Men der er langt mellem den cambodianske konges skåltale i Paris og så til virkeligheden i Cambodja, hvor regering og myndigheder vender det blinde øje til ulovlig skovhugst og samtidig tjener milliarder af kroner på at se gennem fingrene med udryddelsen af de lokale tropeskove. En fortjeneste, hvor bagsiden er drab og lemlæstelse af lokale beboere og aktivister, der forsøger at forsvare deres legitime rettigheder til at bo og leve i områder, som deres forfædre har beboet i generationer.

Nu er FN-prisvinderen Phon Sopheak forsøgt dræbt hjemme i Cambodja. Det skete, da hun lå og sov i sin hængekøje. En ukendt gerningsmand hakkede hende i benet med en machete ved nattetide og flygtede efter sin ugerning.

Her ses Phon Sopheak – anden fra venstre, da aktivisterne blev hyldet på Københavns Universitet efter FN-topmødet i Paris.

Forinden havde Phon Sopheah deltaget i en af de utallige aktioner, hvor skovaktivisterne konfiskerer motorsave fra folk, der ulovligt fælder træer i de lokale tropeskove. Denne gang var hun sammen med andre aktivister fra sin organisation The Prey Lang Community Network (PLCN), på 45 motorcykler rykket ud for at stoppe en gruppe ulovlige skovhuggere, der var i gang med at fælde skoven. Et større antal motorsave blev konfiskeret i en strid, hvor de ulovlige skovhuggeres kamp om træerne bliver mere og mere desperat, fordi flere fattige forsøger sig med ulovlig skovhugst i takt med, at skovarealerne mindskes.

Heldigvis overlevede Phon Sopheak drabsforsøget, men hændelsen sætter yderligere fokus på den udbredte korruption i Cambodja, hvor det i mange tilfælde er fattige folk, der bruges som skovhuggere, men hvor også et organiseret netværk med folk helt op til landets nuværende premierminister Hun Sen virkelig scorer kassen i milliardklassen på storskala skovfældning, alt i mens det uforarbejdede træ smugles over grænserne til bl.a. Kina og Vietnam, hvor de ædle træsorter bruges til bl.a. møbelfremstilling.    

Det er langt fra første gang og sandsynligvis heller ikke sidste gang, at medlemmer af The Prey Lang Community Network (PLCN) i Cambodja bliver overfaldet eller myrdet, fordi de forsvarer retten til deres skovområde imod illegal skovhugst. Siden 2002 er 14 personer blevet myrdet i Cambodja på denne konto. 

Københavns Universitet og Danmission har i fællesskab et projekt i Cambodja i forbindelse med Prey Lang Skoven, som er på ca. 6.000 kvadrat-km, og som er hjem for omkring 200.000 lokale beboere.

Og det er et specielt projekt, hvor den moderne teknologi spiller en afgørende rolle. Bevæbnet med mobiltelefoner, en specielt designet app og en hemmelig database går de lokale indbyggere til kamp mod forbryderne med moderne hjælpemidler og med assistance fra Danmission og Københavns Universitet. Den speciel dansk udviklede app er med til at få bedre overblik over den ulovlige skovhugst og derfor et vigtigt instrument til at rykke ud og samle data, når der er brug for det.   

I forbindelse med et møde Københavns Universitet sagde Phon Sopheak efter hyldesten i Paris:

- Vi håber, at FN-prisen får indflydelse på det politiske system og korruptionen i Cambodja, så vores skovområder og den lokale befolkning får sin fremtid sikret, men det er ingen nem opgave”.

Bl.a. er en af deres ledere blevet myrdet, og der har gentagende gange været voldelige konfrontationer med politiet, selv om aktivisternes arbejde i høj grad bygger på den norske professor og fredsforsker Johan Galtungs ideer om konfliktløsning og fredelige aktionsformer.