4. april 2016

Fodboldtræning i skolen styrker børns sundhedsviden, trivsel og fitness

Forskning

Undervisnings- og træningskonceptet ”FIFA 11 for Health” er en effektiv metode til at øge 10-12 årige skolebørns sundhedsviden og sociale trivsel. Samtidig får børnene sundhedsforbedringer i form af fald i blodtryk og fedtprocent.

’FIFA 11 for Health’ er sundhedsundervisning baseret på fodboldtræning i små hold, og konceptet har vist sig at være effektivt til at øge 10-12 årige danske skolebørns sundhedsviden indenfor områder som fysisk aktivitet, ernæring, hygiejne og mental sundhed. Foto: Bo Kousgaard.

Det viser et studie om konceptet med 546 børn i 5. klasse udført af forskere fra Center for Holdspil og Sundhed ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet. Studietpubliceres nu i to videnskabelige artikler i det anerkendte tidsskrift ”British Journal of Sports Medicine”.

I ”FIFA 11 for Health” programmet får eleverne fodboldtræning og sundhedsundervisning på skoleskemaet i 11 uger. Hver uge indeholder to træninger, hvor lærerne underviser i sundhedstemaer som fysisk aktivitet, sund kost, hygiejne og trivsel samtidig med at børnene ’udfører’ det enkelte tema igennem boldøvelser.

Effekter på sundhedsviden, social trivsel og fitness

- Studiet viser, at det er lykkedes at modificere ”FIFA 11 for Health” programmet, så det er optimalt i forhold til de sundhedsudfordringer, der er i den vestlige verden, og at programmet virker bredspektret på sundhedsviden, social trivsel og fitness, fortæller professor Peter Krustrup fra Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, der har stået i spidsen for forskningen.

- Efter 11 uger med to ugentlige træningspas på 45 minutter var børnene sundere, klogere på sundhed og trivedes bedre i klassen. Vi står nu med et enkelt, veldefineret og evidensbaseret koncept, som burde være let at implementere i skoleregi, idet programmet varetages af lærere som en integreret del af skoleskemaet, siger han.

Fald i blodtryk og fedtprocent

- Vores studier viste, at fodboldøvelser og småspil to gange 45 minutter om ugen i 11 uger er tilstrækkeligt til at forbedre hjerte-kredsløbssundheden med nedsat blodtryk, fedtprocent og BMI, hvor de børn der ’blot’ fulgte den normale idrætsundervisning ikke fik tilsvarende helbredsforbedringer, fortæller professor Peter Krustrup.

”FIFA 11 for Health” viste sig at have positive effekter både hos de foreningsaktive og de børn der ikke er medlemmer af idrætsforeninger, blandt andet med en markant reduktion i systolisk blodtryk på 4 mmHg.

- Vi kunne endda konstatere, at de positive effekter på blodtrykket var størst hos de børn, der ikke var medlemmer af en idrætsforening. Det understreger, at vi kan nå de ”inaktive” elever med denne form for undervisning, og at man i skoleregi med fordel kan benytte nogle af idrættens træningsmodeller, som fx intense og involverende boldspil på små baner.

Øget trivsel og sundhedsviden

Undersøgelserne viser, at kombinationen af lærer-/elevdialog og fysisk aktivitet er en motiverende og effektiv undervisningsmetode. Det har forskerne påvist gennem spørgeskemaundersøgelser før og efter de 11 ugers undervisning.

Den gennemsnitlige stigning i antallet af korrekte svar på spørgsmål om sundhedsviden indenfor programmets temaer var på 11,9% i interventionsgruppen og 2,6% for kontrolgruppen. Som eksempler kan fremhæves stigningen i antallet af korrekte svar om spørgsmål indenfor ”intens fysisk aktivitet”, der i fodboldtræningsgruppen steg fra 21% til 44%. For svar indenfor temaet ’spis varieret’, gik tallet fra 43% korrekte svar til 64% korrekte svar.

Der blev også stillet spørgsmål om børnenes trivsel, som viste en fremgang på 3% i social trivsel indenfor fodboldgruppen i forhold til kontrolgruppen.

Danmark sender programmet ud til hele den vestlige verdens børn

DBU er aktiv partner i projektet og er sammen med Center for Holdspil og Sundhed med til at bygge bro mellem ”FIFA 11 for Health”-programmet og de danske skoler, hvor målet er at udbrede projektet til 200 skoler i løbet af skoleåret 2016-2017. Vicedirektør Kenneth Reeh glæder sig over, at fodbold kan være med til at løse udfordringer inden for sundhedsområdet, hvilket er et af målene i DBU’s nye vision ’En Del af Noget Større’:

- Fodbold kan være med til at styrke sundheden blandt børn og dermed også deres evne til at lære og få bedre udbytte af skoledagen. Det er kernen i projektet ”FIFA 11 for Health”, hvor vi ønsker at udbrede fodbold i skolen både på tværs af Danmark og ud til andre lande. Derfor ønsker DBU at støtte udbredelsen af fodbold, både i og udenfor skoletiden. Vi er glade for samarbejdet og ser frem til at udbrede det i hele Danmark og senere på året også i Grønland, siger Kenneth Reeh.