11. april 2016

Unge forskere skal spire

Talentudvikling

246 gymnasieelever deltager i årets Projekt Forskerspirer, som netop er skudt i gang. Der er særlig fokus på akademiske dyder og brobygning i KU’s eneste tværgående talentudviklingsprogram.

Metode, forskningsproces, brainstorm, tidsestimering og videnskabelige artikler er nogle af de redskaber og begreber, som de mere end 240 elever fra gymnasier over hele landet skal arbejde med de næste måneder, som en del af deres deltagelse i Projektet Forskerspirer.

Halvfems gymnasier på landsplan er repræsenteret i år, og årets forskerspirer har allerede nu indsendt deres ideer til, hvilke projekter de skal arbejde med i de kommende måneder. Projekterne er inddelt i fire kategorier: Humaniora, Samfunds-, Sundheds- og Naturvidenskab, og de strækker sig fra forskning i 'sort snak' ved Humaniora til et projekt om 'kunstige måner' ved Naturvidenskab.

"Det er et interessant projekt, fordi det handler om at give gymnasieelever med fagligt overskud mulighed for at udvikle deres talent. De kommer selv med en forskningsidé, som de skal modne ved hjælp fra forskere fra hele landet. Det kræver meget tid at lære noget i dybden, og det er mange af eleverne rigtig glade for at få chancen for i en ellers presset hverdag på gymnasiet", siger forskerspirerkoordinator Marianne Bjerregaard.

Projektet Forskerspirer kører i 10 måneder og slutter med en finale i november. Her kåres de bedste projekter inden for hver kategori, og vinderne modtager 20.000 kr. samt muligheden for at gennemføre deres egne forskerprojekter.

Talentudvikling på tværs

Det er 9. gang, at Københavns Universitet står i spidsen for talentudviklingsprogrammet, der, som det eneste på Københavns Universitet, går på tværs af alle forskningsdiscipliner.

"Styrken ved talentudviklingsprogrammet er, at det er bredt. Forskerspirerne inspirerer hinanden på tværs af forskningsområder, og de lærer hvordan det er at arbejde som en forsker. Det booster deres talent og kan være med til at give dem lyst til at læse på universitetet", siger Marianne Bjerregaard.

Akademisk metode skal læres

Ved weekendens møde i København, og de i kommende mange måneder, vil Marianne Bjerregaard og konsulent og universitetspædagog Linda Greve fokusere på, at forskerspirerne lærer at arbejde akademisk. De skal lære at læse videnskabelige artikler og arbejde i dybden med deres ideer.

"Vi introducerer eleverne for udvalgte begreber, teorier og metoder, som de skal bruge for at gøre deres forskningsidé til et forskningsprojekt. Den viden, vi giver dem, bygger ovenpå det de har med sig fra gymnasiet, og det kan være med til at lette overgangen fra gymnasium til universitet" siger Linda Greve, der allerede søndag middag vil give spirerne redskaber til, hvordan de arbejder med forskellige videnskabelige metoder.

Uddannelses- og Forskningministeriet samt Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling finansierer i fællesskab projektet, der er forankret på Københavns Universitet. Aarhus Universitet er samarbejdspartner.

Kontakt
Forskerspirerkoordinator
Marianne Bjerregaard
Telefon: 9356 5395
Mail: mabj@adm.ku.dk

Kommunikationsrådgiver
Rikke Bøyesen
Telefon: 2875 0413
Mail: rb@adm.ku.dk