24. april 2016

Psykologiprofessor vinder årets forskningskommunikationspris

PRIS

Psykolog og professor (MSO) Barbara Hoff Esbjørn fra Københavns Universitet får årets Forskningskommunikationspris for sit utrættelige arbejde med at aflive myten om at angst hos børn er naturligt og noget man vokser sig fra.


Mellem fem og ti procent af alle børn lider af angst, men mange tror, at angst er en normal del af barndommen, og at det er noget, man vokser sig fra. Denne misforståelse kæmper Barbara Hoff Esbjørn utrætteligt imod med budskaberne om, at angst hos børn kan og bør behandles, så både børnene selv og deres familier hurtigst muligt igen kan få en normal tilværelse.

Angst er i dag en folkesygdom som 140.000 voksne skønnes at lide af i en sådan grad, at de ikke kan varetage et job, fuldføre en uddannelse eller i det hele taget leve et normalt, aktivt liv. Det er den psykiske lidelse, der hyppigst udløser førtidspension, og samlet set skønnes angst at koste det danske samfund op mod 10 milliarder kroner om året i behandling, pensioner og tabt produktion. Og da angsten for mange af de berørte starter allerede i barn-eller ungdommen, er der både penge og lidelse sparet ved tidligt at behandle angste børn.

I et pilotprojekt i 2014-2015 har Barbara Hoff Esbjørn påvist, at børns angst kan behandles effektivt af forældrene selv, hvis de får den nødvendige viden om de mekanismer, der vedligeholder angsten og de rette metoder til at hjælpe barnet i hverdagen.

Barbara Hoff Esbjørn har i en lang årrække forsket i og behandlet angsttilstande hos børn, og i kampen for at aflive myten om, at angst er en naturlig del af barndommen, skriver hun debatindlæg, arrangerer konferencer, giver interviews og underviser hun kontinuerligt for at udbrede sin viden om børn og angst. Hun insisterer på, at hendes forskning og erfaringer skal komme de børn og familier til gavn, hvis hverdag er hæmmet af angst, og hun investerer meget tid i at uddanne de faggrupper, lærere, pædagoger og psykologer, som arbejder med børnene i deres hverdag.

For denne store indsats får Barbara Hoff Esbjørn nu Uddannelses- og Forskningsministeriets Forskningskommunikationsprisen 2016. Prisen uddeles efter indstilling fra Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation hvert år til en forsker, der gennem sin formidling formår at skabe bred opmærksomhed om sin forskning. Med prisen følger 100.000 kroner.

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs siger, at dette års prisvinder på fremragende måde viser, hvor vigtigt det er, at forskningsformidling når ud til alle.

- Barbara Hoff Esbjørn gør en vigtig indsats for at formidle sine forskningsresultater, så den viden, hun oparbejder, kommer børnene selv og deres familier til gode. Takket være hendes indsats får rigtig mange børn med angst den rette behandling og kan komme videre i deres liv på en positiv måde. Det fortjener stor anerkendelse, siger ministeren.

Også dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Troels Østergaard Sørensen fremhæver Barbara Hoff Esbjørns utrættelige arbejde for at fortælle om sin forskning.

- Barbara er en unik kombination af en hardcore forsker og en ustoppelig ildsjæl, som brænder for at flest mulige skal få del i hendes viden. Vi er meget stolte over, at have videnskabsfolk som hende, der knokler så hårdt for at forskningen skal ud og gøre en forskel for helt almindelige familier i alle dele af landet, siger Troels Østergaard Sørensen.

I motiveringen for tildelingen af Forskningskommunikationsprisen 2016 lyder det blandt andet:

'Barbara Hoff Esbjørns forskningsformidling vidner om en klassisk ildsjæl i et felt, der åbenlyst kalder på viden og oplysning i den brede offentlighed.

På et relativt tidligt punkt i sin forskerkarriere er det gennem en ihærdig og omfangsrig formidlingsindsats lykkedes hende at sætte et umiskendeligt aftryk på vores forståelse af børns angst og vores viden om, at angsttilstande både kan og bør behandles, så de ikke forfølger børnene videre gennem livet.'

Kontakt

Prismodtager, psykolog og professor ved Institut for Psykologi
Barbara Hoff Esbjørn
Mail: Barbara.hoff@psy.ku.dk
Telefon: 35 32 49 05

Journalist
Janni Brixen
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Mail: jab@samf.ku.dk
Telefon: 93 56 52 57

Presse- og kommunikationsansvarlig i Styrelsen for Forskning og Innovation
Steen Bruun Jensen
Mail: sbj@fi.dk
Telefon: 72 31 82 16