11. april 2017

KU-økonom skal være med til at udvikle bedre universitetsuddannelser

BEDRE UDDANNELSE

Uddannelserne på landets universiteter skal ifølge regeringen blive endnu bedre. Med i nyt udvalg er professor i økonomi på Københavns Universitet og leder af Copenhagen Centre for Social Data Science, David Dreyer Lassen.

David Dreyer Lassen. Økonomisk Institut

Danske studerende skal være blandt de dygtigste i verden. De skal være godt rustet til at arbejde i et samfund med accelererende teknologisk udvikling, og langt flere nyuddannede skal fremover kunne finde job i den private sektor, mener VLAK-regeringen, som derfor har nedsat et nyt udvalg, der skal undersøge, hvordan universitetsuddannelserne bedst kan indrettes fremover – både i forhold til indhold, længde og opbygning.

Udvalg om bedre universitetsuddannelser skal se på, hvordan kvaliteten af uddannelserne kan styrkes, og om de studerende opnår kvalifikationer, som er relevante for et arbejdsmarked i hastig teknologisk forandring.

Udvalget skal bl.a. forholde sig til fire temaer:

 1. Uddannelseskvalitet og høje krav til de studerende
 2. Fleksible og hurtige veje til et gode job, der imødekommer samfundets behov
 3. Teknologi som værktøj til styrket kvalitet og relevans
 4. Relevant og overskueligt uddannelsesudbud.

Udvalget er sammensat af både rektorer, erhvervsliv, arbejdstagere, eksperter og ministerier og skal omkring årsskiftet 2017/2018 komme med sine anbefalinger til regeringen.

Foruden David Dreyer Lassen er Mette Fjord Sørensen fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultets Advisory Board også en del af det nye udvalg.

Medlemmer af Udvalget for bedre universitetsuddannelser:

 • Agnete Gersing, Formand for Udvalg for bedre universitetsuddannelser, Departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Anders Overgaard Bjarklev, Rektor på Danmarks Tekniske Universitet
 • Charlotte Rønhof, Underdirektør i Dansk Industri
 • David Dreyer Lassen, Professor på Københavns Universitet
 • Hanne Meldgaard, Direktør i Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Mads Bryde Andersen, Professor på Københavns Universitet
 • Mette Fjord Sørensen, Uddannelses- og Forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv
 • Per Michael Johansen, Rektor ved Aalborg Universitet
 • Sine Sunesen, Administrerende direktør i Akademikerne
 • Stig Henneberg, Afdelingschef i Finansministeriet
 • Tina Bering Keiding, Lektor på Aarhus Universitet

Læs mere om baggrunden for og formålet med udvalget på ministeriets hjemmeside.

Kontakt
David Dreyer Lassen
Professor
Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 44 12
Mail: david.dreyer.lassen@econ.ku.dk