4. april 2016

Kun få småfag overlever besparelser

Nedskæringer

En række små sprogfag lukkes nu på Humaniora. Enkelte fortsætter måske som elementer i nye områdestudier. Det er statens besparelser i uddannelsernes økonomi, der får fakultetet til at lukke dem.

Fire ud af tretten lukningstruede småfag bibeholdes på Humaniora på Københavns Universitet. Det har rektor Ralf Hemmingsen besluttet efter indstilling fra dekanen for Det Humanistiske Fakultet. Rektor har i dag orienteret universitetets bestyrelse om planen. Beslutningen kommer efter at fakultetet i januar meddelte, at tretten uddannelser ikke optager nye studerende til sommer.

- Det er med stor beklagelse og af bitter nødvendighed, at vi lukker en række kultur- og sprogfag. Jeg håber, at vi kan fastholde nogle af de faglige forskningsmiljøer, selv om vi lukker uddannelserne. Det er udsigten til en mærkbar beskæring af statens tilskud til uddannelserne, der tipper læsset. Men uddannelserne er også påvirket af et stort frafald, hvor de studerende har svært ved at leve op til kravene i fremdriftsreformen, siger rektor Ralf Hemmingsen.

Flere af uddannelserne har i dag et optag på under ti studerende om året. De er økonomisk og fagligt sårbare og får derudover reduceret antallet af studiepladser via ministeriets såkaldte ’dimensionering’, som indfases over de kommende år. Regeringens grønthøster barberer samtidig 8 pct. af bevillingerne. Og der er stor usikkerhed om, hvorvidt bevillingerne, både til humaniora og direkte til småfagene, vil blive videreført på samme niveau som nu.

Regeringen har varslet, at den til efteråret vil lancere en sprogstrategi, der bl.a. skal tage højde for de små fags udfordringer og sikre, at der bliver uddannet og forsket i de fremmedsprog, som erhvervslivet efterspørger. De fleste af de fag, som Københavns Universitet lukker udbydes ikke andre steder i landet. Fakultetet håber at kunne samle enkelte af fagene i nye større områdestudier.   

Fem fag lukkes her og nu

Københavns Universitet har nu besluttet, hvilke uddannelser der skal lukke, og hvilke der fortsætter.

Indonesien

Sydøstasienstudier, hvor man kan specialisere sig i Indonesisk eller Thai, er blandt de små kultur- og sprogfag, der lukkes nu. Det skyldes statens beskæringer af tilskuddet til uddannelserne. Sydøstasienstudier optog 11 studerende i 2015.

Finsk, Indologi, Tibetologi og Sydøstasiensstudier, der består af Thai og Indonesisk, nedlægges som fulde uddannelser. Sidste optag på uddannelserne var derfor i 2015. Studerende, der er studieaktive, kan stadig gennemføre deres uddannelse og blive kandidater. Så vidt muligt vil den faglige ekspertise inden for de berørte områder blive formidlet inden for rammerne af andre uddannelser.

Samtidig vil det blive forsøgt at lægge nogle af de resterende uddannelser sammen. Det gælder Hebraisk og Tyrkisk, der sammen med Arabisk og Persisk bliver til én ny bachelor- og kandidatuddannelse i Mellemøstenstudier. Det samme gælder Indoeuropæisk, der føres sammen med Lingvistik til én ny, fælles bachelor- og kandidatuddannelse.

Desuden sigter fakultetet mod, at Balkanstudier og Polsk sammen med Russisk bliver dele i en helt ny og større uddannelse i Østeuropastudier. Mens denne mulighed undersøges, vil der ikke blive optaget nye studerende på Balkanstudier og Polsk. Kan den nye og større uddannelse ikke oprettes, må uddannelserne lukkes.

Universitetet har dermed besluttet kun at fastholde uddannelserne i Eskimologi, Indianske Sprog og Kulturer, Klassisk Græsk samt Moderne Indien & Sydasienstudier. Økonomien er ikke bedre på flere af disse fag. Men her er der tale om, at universitetet enten har en særlig national forpligtelse eller unikt stærke faglige miljøer. Der vil være nyt optag på de fire uddannelser i 2017.

Uddannelser berørt af besparelser

Uddannelse Optag 2015 Beslutning
Moderne Indien og Sydasienstudier* 13 Genåbnes i 2017
Eskimologi 15 Genåbnes i 2017
Finsk 5 Lukkes nu
Hebraisk 7 Lukkes senere (vil indgå i en ny uddannelse i Mellemøstenstudier)
Indologi 8 Lukkes nu
Sydøstasienstudier
(Thai og Indonesisk)
11 Lukkes nu
Tibetologi 7 Lukkes nu
Klassisk græsk* 14 Genåbnes i 2017
Indoeuropæisk 15 Lukkes senere (vil indgå i en ny uddannelse sammen med Lingvistik)
Balkanstudier* 12 Lukkes senere (vil evt. indgå i ny uddannelse i Østeuropastudier)
Indianske sprog og kulturer 11 Genåbnes i 2017
Tyrkisk 17 Lukkes senere (vil indgå i en ny uddannelse i Mellemøstenstudier)
Polsk 7 Lukkes senere (vil evt. indgå i ny uddannelse i Østeuropastudier)

 * Udbydes som bacheloruddannelse på andre af landets universiteter.

Russisk, Arabisk og Persisk lukkes eventuelt også som konsekvens af de mulige sammenlægninger som selvstændige uddannelser.

Kontakt
Dekan, Det Humanistiske Fakultet
Ulf Hedetoft
Telefon: 2961 1811
Mail: hedetoft@hum.ku.dk

Sekretariatschef
Jesper Hede
Telefon: 2448 1262
Mail: jhe@hum.ku.dk