15. april 2016

Ny dansk forskning skal revolutionere fremtidens livsstilssygdomme

Kliniske proteiner

En simpel blodprøve kan i fremtiden forudsige og være med til at forhindre, at du udvikler type 2 diabetes. Det er drømmescenariet for den verdensberømte forsker Matthias Mann, der nu lancerer sit nye og store forskningsprogram på Københavns Universitet. Forskningen viser allerede lovende resultater.

Forestil dig, at et lille prik i fingeren kan forhindre, at du udvikler type 2 diabetes. Et nyt dansk forskningsprogram, der netop er blevet lanceret, skal undersøge, hvordan vi ved at måle proteiner i blodet tidligt kan spore kommende livsstilssygdomme og hurtigt sætte ind med forebyggende behandling. Forskningsprogrammet består af nye teknologiske værktøjer til at forstå kroppens proteiner og big data med fokus på forebyggelse og behandling af type 2 diabetes, overvægt og metaboliske sygdomme. Bag det ambitiøse program står den verdenskendte forsker, Matthias Mann, professor ved Københavns Universitet og forskningsdirektør ved Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research.

”Vi er lige nu de eneste i verden, der arbejder med den her teknologi, som kan vise sig at blive en revolution for den globale sundhed. Vi måler proteiner i blodet for at se, hvor sunde de er. Ved at sammenholde vores forskning med store datamængder om ikke tidligere kendte sygdomsmønstre kan vi meget tidligt se, om en person er i risiko for at udvikle diabetes. Hvis det er tilfældet, kan vi hurtigt sætte ind med forebyggende behandling, og personen bliver måske aldrig syg. Vi har haft en flyvende start og ser allerede de første lovende resultater. Hvis det holder ved, kan vi i løbet af få år målrette muligheder og standarder for at risikovurdere, diagnosticere og behandle den enkelte patient”, siger Matthias Mann.

Forskningen skal hurtigt ud og gøre gavn hos patienterne
Ambitionen hos Matthias Mann er at udvikle teknologien, så potentielle patienter hurtigt kan identificeres og få forebyggende behandling. Enten i form af medicin eller forebyggende livsstilsændringer som sundere kost og mere motion. Forskningen har primært fokus på metaboliske sygdomme, men andre sygdomsområder vil med tiden også kunne blive genstand for analyse.

Matthias Mann håber, at forskningen en dag vil resultere i, at folk regelmæssigt får deres blod målt, så de hurtigt kan komme i forebyggende behandling, hvis det er nødvendigt. Her spiller den danske forskningsstruktur en helt særlig rolle, da den er kendt for sin smidighed i forhold til at indhente og bearbejde data og samtidig åbner op for at arbejde på tværs af laboratorier og kliniske enheder.

”I Danmark har vi en helt unik forskningsstruktur. Vi har for eksempel mulighed for at arbejde tæt sammen med Rigshospitalet og andre kliniske enheder, og det betyder, at vi meget hurtigt i forhold til udlandet, kan få vores positive resultater ud i virkelighedens verden. Vores forskning kan revolutionere hele diagnosticeringen og behandlingen af type 2 diabetes, og det er vigtigt, at der ikke går lang tid, før det kommer alle patienter til gavn”, siger Matthias Mann.

Forskningsprogrammet ”Clinical Proteomics and Big Data in Medicin” blev lanceret torsdag den 14. april 2016 ved et seminar på Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research på Københavns Universitet. Forskningsprogrammet er støttet af Novo Nordisk Fonden med 60 millioner kroner. 

Kontakt:
Professor Matthias Mann via: +45 35325027
Dekan Ulla Wewer via kommunikationschef, Anéh Christina Hajdu, mobil: +4521222692