20. maj 2016

Innovationsfonden på KU´s #FLYGT2016 konference: Vi har 15 millioner til ny flygtninge-forskning

FORSKNINGSMIDLER

Innovationsfonden afsætter nu 15 millioner kroner til at skabe mere viden om og teste nye løsninger målrettet integration af flygtninge i Danmark. Opslaget om de nye forskningsmillioner blev offentliggjort tirsdag på Christiansborg under KU's konference om strømmen af flygtninge og migranter.

Flygtningesituationen udfordrer den danske velfærdsmodel, mener Innovationsfonden, som nu tager initiativ til at skabe viden om flygtninge i Danmark - herunder flygtninges muligheder på det danske arbejdsmarked, deres bidrag til den danske velfærdsmodel, familie- og boligforhold, forholdet til civilsamfundet og effekten af konkrete tiltag.

Bettina Hauge taler på konferencen #FLYGT2016. Foto: Benjamin Svendsen


Scientific officer i Innovationsfonden Bettina Hauge
offentliggjorde det nye forskningsopslag under KU's
#FLYGT2016 konference tirsdag den 17. maj på
Christiansborg, hvor 12 forskere fra fakulteterne
Jura, Humaniora, Samfundsvidenskab og Teologi
mødte 12 politikere til oplæg og debat om
flygtningesituationen både set med danske,
europæiske og mellemøstlige briller.

- Vi var glade for at kunne præsentere opslaget for en gruppe potentielle ansøgere. Det er et nyt område for Innovationsfonden, men det passer præcis til fondens formål om at løse samfunds-udfordringer, og vi ønsker at se så mange kvalificerede ansøgninger som muligt. Her er det vigtigt at understrege, at vi gerne ser, at projekterne ikke kun indeholder forskningselementet, men når frem til konkrete løsninger, der er mulige at implementere, da det i høj grad er det, der er brug for aktuelt, siger Bettina Hauge.

Fra forskning til forskel

Fondens ønske er, at den kommende forskning og innovation kan være med til at pege på nye løsninger, som kommuner, regioner, stat, erhvervsliv og andre aktører kan anvende i praksis, og opslaget på de 15 millioner er relevant for forskere fra flere af KU's fakulteter, siger dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Troels Østergaard Sørensen.

- Her på Samfundsvidenskab har vi i høj grad fokus på, at vores forskning skal bidrage til at skabe viden, som kan komme ud og gøre en forskel i praksis. Og vi har stor erfaring med at samarbejde med virksomheder og organisationer som for eksempel kommuner, så vi sikrer, at vores forskning også tager højde for de seneste udviklinger på området, siger han.

Innovationsfondens formål er at fremme vækst, beskæftigelse og løse samfundsudfordringer i Danmark. Derfor er flygtningesituationen i dag et væsentligt tema.

- Det er vigtigt, at vi får en bedre forståelse af den indsats, der skal til for effektivt at integrere flygtninge i Danmark. Derfor er der i vores opslag fokus på både at undersøge effekter og tænke fremad i forhold til løsninger, der fremmer integrationen af flygtninge bedre, end tilfældet er i dag, siger Peter Høngaard Andersen, direktør i Innovationsfonden.

Innovationsfonden forventer, at der vil være midler til at igangsætte mellem to og fem projekter.

Der var ansøgningsfrist den 15. august 2016.

Kontakt

Scientific Officer Bettina Hauge
Innovationsfonden
Telefon: 61 90 50 06
Mail: bettina.hauge@innofond.dk

Journalist Janni Brixen
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Telefon: 93 56 52 57
Mail: jab@samf.ku.dk