10. maj 2016

Fedme er mindre farligt end for 40 år siden

FEDME

Ny dansk forskning, som involverer over 100.000 personer, indikerer, at den forhøjede risiko for tidlig død i forbindelse med fedme er faldet over de seneste 40 år. Dødelighed uanset årsag hos svært overvægtige var i 1976-78 højere end hos normalvægtige, men det var ikke længere tilfældet i 2003-13.

Mange forsøger at tabe sig for at undgå diabetes og hjertekarsygdomme, i håbet om at leve længere. En strategi der ofte er baseret på sundhedsmyndighedernes anbefalinger og understøttet af medierne og ikke mindst af reklamer, der ofte repræsenterer normalvægtige eller endog tynde mennesker som idealet.

”Den forhøjede risiko for dødelighed uanset årsag i forbindelse med fedme sammenlignet med normalvægt faldt fra 30% i 1976-78 til 0% i 2003-13,” udtaler hovedforsker Dr. Shoaib Afzal, Herlev Hospital.

Forskningsresultaterne er netop blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift, Journal of the American Medical Association (JAMA).

Hvad er et optimalt BMI for laveste dødelighed?
Undersøgelsen afslørede også forandringer i BMI værdien forbundet med laveste dødelighed uanset årsag i tre kohortestudier fra København, foretaget i henholdsvis 1976-78, 1991-94 og 2003-2013 (alle personer blev fulgt frem til 2014).

”Det optimale BMI for laveste dødelighed steg fra 23,7 i 1976-78, over 24,6 i 1991-94 til 27,0 i 2003-2013, mens personer med et BMI under eller over optimalværdien havde højere dødelighed,” tilføjer Shoaib Afzal.

”Sammenholdt med 1970’erne har overvægtige personer i dag en lavere dødelighed end personer med såkaldt normalvægt. Vi kender stadig ikke den bagvedliggende årsag, men resultaterne synes at pege imod et behov for at revidere de kategorier, der pt. bruges til at definere overvægt, eftersom de er baseret på data fra før 1990’erne,” udtaler hovedforfatter Klinisk Professor Børge G. Nordestgaard, Københavns Universitet og Herlev Hospital.

”Det er vigtigt, at vores resultater ikke tolkes som en opfordring til, at man nu kan spise lige så meget, man lyster, eller at såkaldt normalvægtige personer skal spise mere for at blive overvægtige. Men når det er sagt, så behøver overvægtige personer måske ikke at være helt så bekymrede over deres vægt som tidligere,” tilføjer Nordestgaard.

Fedme og overvægt defineres i henhold til kropsmasseindekset (Body Mass Index = BMI), udregnet som vægt i kilogram divideret med højden i anden i kvadratmeter. Et BMI på 25-29,9 repræsenterer overvægt, et BMI på 30 eller derover repræsenterer fedme, mens et BMI på 18,5-24,9 repræsenterer normalvægt. Disse kategorier benyttes ofte i forbindelse med anbefalinger om idealvægt.

Kontakt:
Klinisk Professor Børge Nordestgaard
Mobil: 3028 7263