24. maj 2016

Grøn indsats sparer 35 millioner kroner om året

Energi

En ambitiøs indsats for at spare på energien på Københavns Universitet bærer frugt. Den betyder både grønne resultater og store økonomiske gevinster.

En ny opgørelse viser, at KU har reduceret sine CO2-udledninger med 48 pct. på ti år. Samtidig er energiforbruget reduceret med 32 pct.

Bag det flotte resultat ligger Danmarks og særligt Københavns grønne omstilling til vedvarende energikilder. Kraftværker, der bruger biomasse, og vindmøller bidrager til en væsentlig del af CO2-reduktionen for KU. Men KU’s egen indsats for at effektivisere energien har også en markant effekt.

- Vi ser resultatet af mange folks indsats – lige fra den enkelte medarbejder, som husker at lukke stinkskabet, til driftsfolk og projektledere der sørger for, at bygningerne bliver mere energieffektive, siger Tomas Refslund Poulsen, teamleder for Grøn Campus på KU.

Forbedret ventilation, LED-lys, effektiv styring af bygningerne og fjernkøling er blot nogle af de konkrete indsatser, der bidrager til resultaterne.


Du kan opleve eksempler på KU’s energi- og klimaindsats og nogle af menneskene bag indsatsen i denne 6 minutters video (på engelsk).

Universitetet er med resultaterne godt på vej i forhold til de to væsentligste målsætninger i KU’s bæredygtighedsstrategi ”Grøn Campus 2020”. Målet er at reducere CO2-udledningerne pr. årsværk med 65 pct. i 2020 og energiforbruget med 50 pct. pr. årsværk. Med resultaterne bidrager KU til en mere bæredygtig udvikling samtidig med, at en mere effektiv brug af energien på KU i høj grad også gavner bundlinjen.

Energiindsatsen betyder, at KU i dag bruger ca. 35 mio. kr. mindre på energi om året.  De cirka 110 mio. kr., der hidtil er investeret i energiprojekter, er dermed godt givet ud og betyder flere penge til forskning og uddannelse.

I årene frem mod 2020 vil der på KU fortsat være et markant fokus på energieffektivisering, ligesom der vil blive arbejdet med KU’s andre målsætninger i "Grøn Campus 2020".

Affald skal genanvendes

Men der er også plads til forbedringer i den grønne indsats. Genanvendelse af affald er et område, hvor der er behov for at gøre mere.  KU’s mål er, at 50 pct. af universitetets affald skal genanvendes. I dag bliver under 30 pct. af affaldet sendt videre til genanvendelse, og det er langt fra nok.

- Nogle steder på KU er der velfungerende muligheder for at sortere affaldet for ansatte og studerende, men der er også flere steder, hvor mulighederne ikke er til stede. Det skal vi arbejde med i de kommende år, hvis vi skal nå målet, siger Tomas Refslund Poulsen.