27. maj 2016

KU-lektor er i front med fremtidens medicin

Erhvervspris 2016

Han er i frontlinjen på verdensplan med forskning i fremtidens medicin. Han er også i stand til at omsætte sin forskning i laboratoriet til gavn for produktudvikling i medicinalindustrien. Og så mener han, at universiteterne skal blive meget bedre til at samarbejde med erhvervslivet. Det er væsentlige årsager til, at den 43-årige lektor Jeppe Vinther fra Biologisk Institut på Københavns Universitet modtager SCIENCE Erhvervspris for yngre forskere 2016, som uddeles af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på KU.

Der fulgte et diplom og en check på 75.000 kr. til forskning med til de to modtagere af SCIENCEs erhvervspriser 2016. Fra venstre: Erik Bisgaard Madsen, prodekan på SCIENCE, prismodtager lektor Jeppe Vinther, Biologisk Institut, medlem af bedømmelsesudvalget, Henrik Jørgen Andersen, Arla Foods, prismodtager professor Stephen Alstrup, Datalogisk Institut, og John Renner Hansen, dekan på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE). Foto: Joakim Groth, SCIENCE Kommunikation.

- Mere specifik RNA-baseret medicin og dermed færre bivirkninger for den enkelte patient. Det er fremtidens medicin, som den 43-årige lektor Jeppe Vinther og hans forskningsgruppe på Biologisk InstitutKøbenhavns Universiteter er med til at udvikle gennem deres RNA-forskning. (Se boks).

Hemmeligheden er i de mindste dele

Jeppe Vinthers gruppe har i de senere år udviklet nye metoder til at aflæse og forstå RNAs struktur og funktioner på celle-niveau. De nye metoder gør det muligt at undersøge strukturen og effekter af mange forskellige RNA molekyler på én gang. På den måde har Jeppe Vinther og hans forskningsgruppe afsløret nye detaljer i samspillet mellem RNA og reguleringen af kroppens gener, som ikke var kendt før i denne sammenhæng. Opdagelserne gør det muligt at udvikle mere nøjagtig medicin til patienter med mange forskellige slags sygdomme, fordi nøglen til helbredelse i mange tilfælde ligger gemt i kroppens mindste bestanddele.

Brobygger og god til at skaffe penge

Jeppe Vinther er ikke kun en kapacitet på internationalt plan inden for RNA-forskning. Han er også brobygger mellem Københavns Universitet og medicinalindustrien.

I begrundelsen for at indstille Jeppe Vinther til prisen hedder det bl.a. fra medicinalvirksomheden Roche Innovation Center Copenhagen A/S, RICC, som Jeppe Vinther arbejder tæt sammen med:

”Jeppe Vinther har givet vores firma et bioteknologisk løft til udvikling af ny medicin (drug discovery proces). Det har styrket vores konkurrenceevne inden for udvikling af RNA-lægemidler, som er et særdeles konkurrencepræget forskningsområde, der er i front på verdensplan. Ydermere var Jeppe Vinther primus motor i at få en international projektbevilling på 37 millioner kr. fra Det Strategiske Forskningsråd sammen med Roche. Efter dette særdeles udbytterige samarbejde har vi etableret en generel samarbejdsaftale, så vi kan udveksle personale mellem os og dermed være i stand til at udføre komplekse forsøg og analyser under optimal supervision og laboratoriebetingelser”.    

Jeppe Vinther, Biologisk Institut. Foto: Leif Bolding

Bedre samarbejde med erhvervslivet efterlyses

Det er ikke kun på et personligt plan, at Jeppe Vinther er glad for SCIENCE Erhvervspris for yngre forskere 2016. Prisen er også udtryk for et generelt ønske fra universiteter om at arbejde mere sammen med erhvervslivet, mener han.

- Der er blandt universitetsforskere og universitetsledelse en øget erkendelse af vigtigheden i at samarbejde med erhvervslivet. Men i praksis bliver anvendt forskning, udvikling af metoder og virksomhedssamarbejde stadig ikke værdsat på lige fod med grundforskning. Det er min erfaring, at samarbejdet med virksomheder ofte er muligt og bliver rigtigt produktivt, hvis den akademiske forsker har nye avancerede metoder, som virksomheden ellers ikke har adgang til. På denne måde kan man opnå en høj grad af synergi i de fælles projekter. Det gavner begge parter, uden at den akademiske forsker trænger ind på de kerneområder, hvor virksomheden typisk gerne vil have fuld kontrol. Fx over rettighederne til nye fund og opdagelser. Det er denne tilgang til tingene, som har gjort det muligt for mig at etablere samarbejder med virksomheder, skaffe midler til forskningen og dermed bidrage til innovation i danske virksomheder, understreger prismodtageren.

Det var en glad prismodtager af SCIENCEs Erhvervspris for yngre forskere 2016, Lektor Jeppe Vinther fra Biologisk Institut på KU. Han fik prisen for sit samarbejde med medicinalindustrien og for at forske i fremtidens lægemidler. Her sammen med medlem af bedømmelsesudvalget, Henrik Jørgen Andersen fra Arla Foods i midten og dekan på SCIENCE John Renner Hansen. Foto: Joakim Groth, SCIENCE Kommunikation.

Boost til erhvervslivet

Bo Rode Hansen, global chef for RNA Therapeutics og adm. direktør i medicinalvirksomheden Roche Innovation Center Copenhagen A/S, RICC, siger om samarbejdet med Jeppe Vinther: 

- Vi anser Jeppe for at være en RNA-biolog i verdensklasse, som vel at mærke formår at overføre sin akademiske viden og forskning til os og gøre den relevant i udviklingen af nye RNA-rettede lægemidler med kommercielt potentiale. Det gælder i høj grad også de ph.d.-studerende og postdocs, som bliver trænet i Vinthers laboratorium. Vi har i den forbindelse oprettet en stilling under Morten Lindow, Business partner for innovation, til en af Vinthers tidligere ph.d.-studerende, Lukasz Kielpinski, som er et vigtigt boost for vores interne RNA-forskning i firmaet.

Med SCIENCE Erhvervspris for yngre forskere 2016 følger 75.000 kr., som skal bruges til forskning.

Det eksterne bedømmelsesudvalg, som har givet SCIENCE Erhvervspris for yngre forskere 2016 til Jeppe Vinther, består af:

  • Vicepresident Anne Skriver, Innovation Dairy Chr. Hansen
  • Adm. Direktør Carsten Gomard, Netcompany
  • Senior R&D Manager Henrik Jørgen Andersen, Arla Foods
  • Project Director Jesper Nerlov, Haldor Topsøe

Emner