26. maj 2016

Kvantefotonikforskere starter nyt firma, Sparrow Quantum

Kvanteteknologi:

Der er fantastiske fremtidsperspektiver for kvanteteknologi til ubrydelig kommunikation og nye superhurtige computere, og med en ny teknologisk opfindelse er kvanteteknologien stærkt på vej. Forskere i forskningsgruppen Kvantefotonik på Niels Bohr Institutet har stiftet et nyt firma, Sparrow Quantum, som skal producere fotoniske chips, der vil kunne bruges til kvanteteknologi baseret på lys (fotoner) – altså fotonik i stedet for elektronik (elektroner).

Søren Stobbe, Peter Lodahl og Lars Seier Christensen

Søren Stobbe, stifter, medejer og administrerende direktør for Sparrow Quantum, Peter Lodahl, professor, stifter og medejer af Sparrow Quantum samt Lars Seier Christensen, Seier Capital, der har investeret et to-cifret millionbeløb i Sparrow Quantum. De ses her i Kvantefotonik-gruppens laboratorium på Niels Bohr Institutet.

De fotoniske chips er udviklet af professor Peter Lodahl og lektor Søren Stobbe på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet. De havde brug for at kunne skabe en jævn strøm af fotoner, som blev udsendt én ad gangen og i én bestemt retning. Lys spredes normalt i alle retninger. Men for at udvikle kvanteteknologi baseret på lys, skal man kunne styre lyset helt ned til de enkelte fotoner.

Egen opfindelse

Forskerne har udviklet en slags foton-kanon, som er indbygget i en optisk chip. Den optiske chip består af en ekstremt lille fotonisk krystal, som er 10 mikrometer i bredden (1 mikrometer er en tusindedel af en millimeter), og tykkelsen er 160 nanometer (1 nanometer er en tusindedel af en mikrometer). Inde i midten af chip’en er der indlejret en lyskilde, som er et såkaldt kvantepunkt. De lyser så med laserlys på kvantepunktet, hvor der er atomer med elektroner i baner omkring kernen. Laserlyset anslår elektronerne, som så hopper fra én bane til en anden og dermed udsender én foton ad gangen. Ved hjælp af et system af huller i chip’en kan de styre retningen af fotonerne.

Opfindelsen opstod som et behov for en lyskilde til forskningen. De havde ingen forestilling om, hvor godt den ville virke – 10 procent? 90 procent? Men chip’en er blevet bedre og bedre. Med stædig udvikling af teknologien kan de nu styre de udsendte fotoner med næsten 100 procents nøjagtighed.

Kommercielt potentiale

”Det har været en lang og møjsommelig proces at nå en så ekstrem effektivitet, og min gruppe har igennem 10 års dedikeret grundforskning opnået en fuld forståelse af den grundlæggende fysik, som bestemmer, hvor godt det virker. Den høje effektivitet er helt afgørende for, hvor godt vi kan skalere systemerne op og genere mange én-foton lyskvanter. Vi står potentielt med en helt essentiel kvantehardware komponent til fotonisk kvanteteknologi” ”, fortæller Peter Lodahl, professor i forskningsgruppen Kvantefotonik.

Den effektive optiske chip har vakt stor interesse blandt andre forskere verden over. ”Kan vi ikke købe jeres chip”, spørger de. Og det vil de snart kunne.

De præsenterede idéen på et netværksmøde for Science Iværksættere og fik stor respons. Men man skal bruge penge til at starte et firma, og hvordan får man det?  Og hvordan laver man en forretningsplan? Alt var oppe at vende.

Det gik hurtigt op for de to forskere, at skulle de have forretningsmæssig succes, skulle de have professionelle folk ind over – folk med en helt anden tankegang end deres. Deres viden om videnskab skulle suppleres med viden om forretningsudvikling.

Fra idé til millioninvestering

Søren Stobbe og Peter Lodahl har nu startet et nyt firma, Sparrow Quantum, og som medstiftere og forretningsudviklere er Søren Kenner og Leif Helth Jensen. Det nye firma har fået økonomisk støtte på et to-cifret millionbeløb fra Lars Seier Christensen, der i sin tid stiftede Saxo Bank, og som nu har investeringsfonden Venture Capital Foundation, Seier Capital.

”Udviklingen af en pålidelig enkeltfotonkilde er et første skridt mod en fremtid, hvor fotonisk kvanteteknologi kan finde anvendelse indenfor for eksempel kvantesimulatorer, ubrydelig kryptering eller måske ovenikøbet et kvantebaseret internet. Vi håber i de kommende år at samarbejde med andre forskere om at udvikle løsninger baseret på fotonteknologi – løsninger som tilsammen kan revolutionere den måde, vi bruger informationsteknologi på”, fortæller Søren Stobbe, lektor i Kvantefotonik og administrerende direktør for Sparrow Quantum.

Peter Lodahl og Søren Stobbe tror på, at deres produkt har potentiale til at kunne skabe basis for at realisere lynhurtig kvanteteknologi indenfor en femårig periode.

Kontakt

Peter Lodahl, professor, stifter og medejer af Sparrow Quantum og leder af forskningsgruppen Kvantefotonik på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet. Tlf: +45 2056-5303, lodahl@nbi.ku.dk

Søren Stobbe, stifter, medejer og administrerende direktør for Sparrow Quantum, lektor i forskningsgruppen Kvantefotonik på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet. +45 3532-5216, +45 6065-6769, stobbe@nbi.ku.dk