29. april 2016

Salte i hjernen styrer vores søvn og vågne tilstand

Søvnforskning

Ny dansk forskning har gjort en skelsættende opdagelse, der kan få afgørende betydning for fremtidens hjerneforskning. Niveauet af salte i hjernen spiller en afgørende rolle for vores søvn og vågne tilstand. Opdagelsen kan få stor betydning for forskning i psykiatriske sygdomme som skizofreni og krampe anfald ved mangel på søvn, samt hvorfor vi er så forvirrede efter bedøvelse, vurderer professor Maiken Nedergaard.

Salte i hjernen bestemmer, om vi sover eller er vågne. For første gang har forskere påvist, at niveauet af salte i kroppen og hjernen er forskelligt alt efter, om vi er i vågen eller sovende tilstand. Ved at påvirke saltene kan du kontrollere, om en mus sover eller er vågen. Det viser et nyt studie fra Københavns Universitet, som netop er publiceret i det videnskabelige tidsskrift SCIENCE.  

”Saltene spiller en langt større og afgørende rolle, end vi hidtil har forestillet os. Opdagelsen afdækker et helt nyt lag i vores forståelse af, hvordan hjernen virker. Det gør os først og fremmest klogere på, hvordan søvn er kontrolleret, men åbner også op for, at vi på lang sigt bedre kan forstå, hvorfor nogle får krampe anfald, hvis de holder sig vågne en hel nat”, siger professor Maiken Nedergaard, Center for Neuroscience ved Københavns Universitet.

Naturens enkelhed snyder hjerneforskningen
Forskerne har testet på mus, om de ved at give musen indsprøjtninger med salte i hjernen kan styre musens søvn og vågne tilstand - uafhængigt af de såkaldte neuromodulatorer. Neuromodulatorer er stoffer som for eksempel adrenalin, som spiller en afgørende rolle for, at vi vågner hver morgen.  Forsøget viste, at adrenalin og andre neuromodulatorer ændrer saltbalancen omkring neuronerne, og at saltbalancen så bestemmer, om neuroner er følsomme for stimulation som berøring. Når vi er vågne, er saltbalancen sådan, at neuronerne er meget følsomme for stimulation. Modsat saltbalancen i hjernen når vi sover, som gør, at det er sværere at aktivere neuronerne.

”I virkeligheden er det meget mere enkelt, end hjerneforskningen hidtil har troet. Forskningen har tidligere fokuseret alene på hjernens neurale aktivitet med henblik på at kortlægge og analysere komplicerede processer som det at være vågen eller at sove. Vores forsøg viser, at hjernen bruger noget så simpelt som at ændre niveauet af salte til at styre vores søvn og vågne tilstand. Denne opdagelse viser, at det ikke alene er nok at studere neuroner for at forstå hjernes aktivitet. Vi skal inkludere støttecellerne, specielt de såkaldte astrocytter, som regulerer saltbalancen i hjernen. Hjernen består ikke blot af en gruppe neuroner, der fungerer som en computer. At hjernen behøver 7-8 timers søvn for at fungere godt hver dag, viser, at der er langt mere at forstå end neuronal aktivitet”, siger professor Maiken Nedergaard. 

Studiet hedder “Changes in the composition of brain interstitial ions control the sleep-wake cycle” og er netop blevet publiceret i det anerkendte tidsskrift SCIENCE.

Kontakt:
Professor Maiken Nedergaard, Center of Basic and Translational Neuroscience
Mail: nedergaard@sund.ku.dk
Mobil: 93 56 53 13