4. maj 2016

Studerende og ledelse enige om nye regler for studieaktivitet

Bøde

Fremdriftsreformen har været til diskussion på Københavns Universitet igen. Denne gang med et noget mere positivt udgangspunkt. Folketinget har givet universiteterne større fleksibilitet til at fastsætte egne regler for at få de studerende hurtigere igennem studierne. Men samtidig består den økonomiske bøde, hvis de studerende ikke reducerer studietiden tilstrækkeligt.

Et enigt udvalg bestående af repræsentanter for både ledelsen og de studerende offentliggør i dag deres bud på Københavns Universitets nye regler vedrørende studieaktivitet.

Den obligatoriske tilmelding til undervisning og prøver svarende til 60 ECTS-point hvert år bliver nu afskaffet. Reglen har været hårdt kritiseret af både studerende og ledelse for at være bureaukratisk og for at føre til halvtomme undervisningslokaler og eksaminatorer, der ventede forgæves på studerende.

Til gengæld bliver de studerendes mulighed for at tage orlov begrænset, og der bliver indført et løbende studieaktivitetskrav. De studerende skal fremover bestå minimum 45 ECTS-point pr. studieår, ud af i alt 60 ECTS-point. Studerende, der ikke består 45 ECTS, vil blive tilbudt vejledning, men også blive oplyst om, at de risikerer at måtte forlade universitetet. Derudover indfører universitetet krav om, at både bacheloruddannelser og kandidatuddannelser maximalt kan forlænges med et år udover den normerede studietid.

- Det er en lettelse, at vi slipper af med kravet om at tvangstilmelde studerende til undervisning og eksamen. Vi håber, at vi med den nye aftale kan undgå den store fremdriftsbøde på flere hundrede millioner kroner. Den kan Københavns Universitet ikke betale, uden at det går ud over kvaliteten af uddannelserne. Vi er derfor enige om, at vi vil overvåge udviklingen tæt. Så må vi senere vurdere, om vi skal ændre på initiativerne for at sikre, at universitetet indfrier ministeriets mål om at reducere studietiden, siger prorektor for uddannelse Lykke Friis.

Københavns Universitet skal reducere den gennemsnitlige studietid med 7,6 måneder i 2020. De nye regler skal på den ene side sikre, at studietiden reduceres og på den anden side tage hensyn til, at den enkelte studerende har en vis fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge sit studieforløb.

Studenterrådet tilfreds

Ændringen af reglerne er blevet mulig efter, at Folketinget, med justeringen af fremdriftsreformen fra 2013, har givet universiteterne større fleksibilitet til at fastsætte egne regler vedrørende studieaktivitet. Der er dog ikke ændret i beslutningen om, at universiteter, der ikke indfrier deres mål, skal betale en betragtelig bøde.

Formanden for Studenterrådet ved Københavns Universitet, Malou Astrup Clemmensen, er tilfreds med resultatet af forhandlingerne:

- Vi har været glade for endelig at være med til at rydde ud i fremdriftsreformens alt for stramme greb om os studerende. Det har været hårdt, men vi er tilfredse med at være med i en aftale, der virkelig gør en forskel i de studerendes hverdag: Det bliver nu muligt at tage flere faglige chancer, vi kommer ikke ligeså nemt i klemme i regler om fx tvangstilmelding som tidligere, og det bliver muligt at skabe rum for at indhente ny viden uden for studieordningerne, siger formanden for Studenterrådet ved Københavns Universitet Malou Astrup Clemmensen og fortsætter:

- Aftalen indeholder også en lang række ting, der kan være med til at forbedre vores uddannelser. Nu skal vi fokusere på, hvordan vi skaber studier, hvor vi engagerer os af lyst og ikke af frygt for at blive smidt ud, og hvor vi blive udfordret hver eneste dag, siger hun.

Forslaget til de nye regler skal nu i høring bredt på universitetet, og derefter skal de godkendes af Ledelsesteamet. Hvis de bliver godkendt, får de virkning for studerende på Københavns Universitet fra efterårssemesteret 2016.