8. juni 2016

Dansk arkæolog finder resterne af Athens 2500 år gamle flådebase

undervandsarkæologi

Undervandsarkæolog Bjørn Lovén fra Københavns Universitet har sammen med græske kolleger fundet resterne af Athens flådebase, som blev grundlagt 493 f.Kr. Basen, som i det 4. århundrede f.Kr. var et af antikkens største bygningsværker, spillede en afgørende rolle i forsvaret af det antikke Grækenland.

Med befæstede mure rundt om anlægget og med kolossale skibshuse til de mange hundrede krigsskibe – de såkaldte trierer – har flådebasen i Athens havneby Piræus været et storslået syn for 2.500 år siden. I dag ligger resterne af basen godt skjult under vandet i fiskeri- og lystbådehavnen Mounichia, og det tog derfor arkæolog Bjørn Lovén og hans team lang tid at finde den.

3D-rekonstruktion af de dobbelte skibshuse af Brian Klejn-Christensen.

- Sigtbarheden i havnen er mange dage helt ned til 20 centimeter, så vi har haft meget dårlige arbejdsbetingelser, men det lykkedes os til sidst at lokalisere resterne og udgrave seks skibshuse, som har været brugt til at beskytte de græske skibe – for at skåne skibene mod pæleorm og mod indtørring blev de trukket på land i overdækkede skibshuse, når de ikke var i brug. Og husene var enorme: Funderingerne under søjlerne er 1,4 gange 1,4 meter brede, og oprindelig op mod 7–8 meter høje og 50 meter lange, fortæller arkæolog Bjørn Lovén, som har ledet arbejdet med at finde og udgrave flådebasen. Han fortsætter:

- Skibshusene har vi fået dateret til 520-480 f.Kr. eller umiddelbart derefter, og det betyder, at de med meget stor sandsynlighed har huset de skibe, som blev anvendt til at bekæmpe de persiske invasionsstyrker under det berømte slag ved Salamis 480 f.Kr. Det søslag er en helt central begivenhed i græsk historie; hvis grækerne ikke havde vundet det, er det ikke sikkert, at græsk kultur ville have spillet så stor en rolle i vores del af verden, som den kom til.

Fundet af flådebasen skete som et led i Zea Harbour Project, der var en stor udgravning af Athens flådeanlæg i Piræus og foregik fra 2001 til 2012. Læs mere om projektet på Carlsberg Fondets hjemmeside.

Slaget ved Salamis

Det afgørende søslag i Perserkrigene blev udkæmpet i september 480 f.Kr. i farvandet mellem Salamis og Attika. Kong Xerxes' flåde af skibe fra især de fønikiske og lilleasiatiske bystater blev slået af en græsk flåde, hvor to tredjedele af skibene var fra Athen – og dermed fra flådebasen, som Bjørn Lovén og hans team har fundet.

Bjørn Lovén har produceret filmen 'The Wooden Wall - an echo through time' om netop Slaget ved Salamis og Athens monumentale flådebaser i Piræus:

Kontakt

Arkæolog Bjørn Lovén
Saxo-Instituttet, Københavns Universitet
Mail: bjoern.loven@gmail.com
Telefon: +45 29 33 97 10

Kommunikationsmedarbejder Carsten Munk Hansen
Det Humanistiske Fakultet
Mail: carstenhansen@hum.ku.dk
Telefon: 28 75 80 23