7. juni 2016

Novozymes belønner studerende for miljøvenlige ideer

innovation

En lille dims, der kan sikre os mod madforgiftning og nedsætte det store madspil. Organiske farver, som bliver i tøjet under fremstillingen, fremfor at blive skyllet ud med spildevandet og dermed forurene omgivelserne. ”To bæredygtige ideer”, som vandt priser, da 26 studerende fra 13 forskellige lande var samlet i Fredensborg til en fire dages camp, hvor man kombinerede ”den gode ide” med forretning og bæredygtige produkter. Bag arrangementet stod UCPH Innovation Hub på Københavns Universitet og Climate-Kic Nordic, som repræsenterer en række universiteter i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Firmaet Novozymes Afdeling for Sustainability havde ud fra FNs mål om bæredygtig udvikling opstillet en række forretningscases, som de studerende skulle afprøve på campen og dermed blive klogere på samarbejde mellem forskerverdenen og det private erhvervsliv.

Det er et kæmpeproblem med madspild - også i Danmark.

Det er ikke nok med en god ide. Den skal også sælges til de rette personer og investorer og målrettes til de rigtige markeder. Ellers kan vejen fra ide til produktudvikling og markedssalg være meget lang eller slet ikke blive til noget for en ung lovende innovator eller gruppe, der har fået en god ide.

Det var udgangspunktet, da 26 ph.d.- og kandidatstuderende fra forskellige skandinaviske universiteter fornylig deltog i en fire dages camp i Fredensborg i Nordsjælland i forbindelse med konkurrencen ”Cleantech Case Competition 2016”. De studerende på de skandinaviske universiteter kom fra ikke færre end 13 forskellige lande. Lige fra Australien, Indien, Rusland, USA og til Europa.

Global bæredygtig udvikling

Bag arrangementet stod UCPH Innovation HubKøbenhavns Universitet, der hjælper studerende og forskere med at omsætte deres ideer til forretning, og så Climate-Kic Nordic, som repræsenterer en række universiteter i Sverige, Norge, Finland og Danmark – inklusiv Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, DTU.

Det overordnede emne var gode ideer til udvikling af Cleantech-produkter, som falder i tråd med FNs globale mål om en bæredygtig udvikling frem mod 2030, der blev vedtaget af verdens regeringsledere på et topmøde i New York i september 2015.

Det var Novozymes, som ud fra disse FN-mål havde opstillet forskellige forretningscases, som de studerende skulle forholde sig til. Bl.a. inden for områderne: Sult, rent vand og sanitet samt grøn og miljøvenlig energi.    

Det overordnede FN-mål er at dæmme op for følgerne af klimaforandringerne og udrydde den ekstreme fattigdom på verdensplan gennem forskellige bæredygtige initiativer og politisk opbakning fra alverdens regeringer og andre indflydelsesrige kræfter.

Masser af ideer

Men mindre kan gøre det i forhold til de store FN-mål, som det kom frem på campen: En god ide, der følges op med bæredygtige produkter.

Eller som samfundsrevseren, arkitekten og opfinderen Poul Henningsen så rammende udtrykte det om ”Mange bække små”: ”Man kan ikke frelse hele verden på én gang, men man kan altid følge en gammel dame over vejen”.

Og den sætning faldt godt i tråd med den iderigdom og entusiasme, som de 26 deltagere udviste gennem en lang række workshops, plenummøder, hardtalk med og oplæg fra folk i bl.a. FNs udviklingsorganisation UNDP og Novozymes. Og blandt de mange perler, som kom frem under hard talk-seancen var bl.a., at hvis man har en god ide om et bæredygtigt produkt, så er der støtte at hente. Både i FN, Ngo-kredse og i det private erhvervsliv. Det er ikke et spørgsmål om, at de store firmaer vil indrette sig på en bæredygtig fremtid og bevæge sig i en grøn retning. Viljen er der, men tallene på bundlinjen skal være positive, når man taler om innovation, kom det frem under ”hard talken”.

Et godt råd, som de studerende fik fra eksperterne, var: ”Follow the money”. Gå til de firmaer og fonde, som har pengene - fremfor at satse på ukendte og tvivlsomme erhvervspartnere.        

Strip mod madspild og maveforgiftning

Og som den store finale på den fire dages camp blev vinderne af konkurrencen ”Cleantech Case Competition 2016” udpeget. Den indeholder to priser!

Det var gruppen Enzycator, som vandt den første pris: ”Novozymes Prisen".

Gruppen fik omsat en god ide til en forretningscase, som holdt hele vejen fra ide til produktudvikling, investorer, markedsføring og markedssalg på verdensplan. 

Gruppens emne var madspil og fødevaresikkerhed. To fluer med et smæk under mottoet:”Good taste with no waste”.

Og det er et kæmpeproblem med madspild. Alene i Danmark er der hvert år et madspil på 700.000 tons fødevarer, som går tabt i forretningsleddet og i de danske hjem, som det fremgik af gruppens præsentation på campen.

Gruppen Enzycator vandt ”Novozymes Prisen".

Løsningen på problemet er udvikling af en lille stripe, så man kan undersøge om kyllingen i køleskabet eller pakken med hakket oksekød stadig er frisk, trods udløbsdato på pakkerne.

Metoden eller stripen er enkel og genial, hvis den bliver en realitet. Lyser stripen grøn er kødet stadig frisk. Lyser stripen derimod rød, så er kødet for gammelt og skal smides ud.

For at få markedsført sit produkt, stripen, som ifølge gruppen vil kunne købes for to kroner stykket, er det nødvendigt at alliere sig med en række partnere.

Bl.a.:

  • En forskningsinstitution, som kan udvikle stripen som prototype.
  • En førende dansk virksomhed inden for plastemballage til masseproduktion af stripen.
  • Professionelle folk til markedsføring- inklusiv på de sociale medier.
  • En dansk virksomhed inden for fødevarebranchen med globalt netværk til at promovere stripen på verdensplan sammen med virksomhedens produkter. Bl.a. til det store kinesiske marked, hvor madforgiftning ikke er et ukendt fænomen.

  

Oven i havde gruppen tænkt så langt, at den kunne påvirke det politiske miljø til at opstille rammer for madspild og fødevaresikkerhed, hvor stripen vil indgå som en naturlig del i disse beslutninger som et praktisk redskab til at føre lovgivningen ud i livet.

Gruppens enkle konklusion: Med en billig strip kan man nedsætte madspil i den veludviklede del af verden og undgå madforgiftninger i udviklingslandene.

Holdet bag Enzycator og vinder af ”Novozymes Prisen” er:

Ammar Babar, Københavns Universitet, Marc Guasch Rodríguez, DTU, Marie-Louise Thøgersen, Københavns Universitet og Jose Alfredo Samaniego Castruita, Københavns Universitet.

Præmien er: 15 konsulenttimer hos Novozymes, så de studerende bliver endnu bedre rustet til at kombinere deres studier med innovation, produktudvikling, markedssalg og økonomiske kalkuler.

Den grønne flod

Den anden prisvinder på campen var gruppen Prodye. Gruppen vandt prisen for at fokusere på tøjfremstilling i udviklingslande som fx Bangladesh.

Et stort problem i den forbindelse er farvning af tøjet. Tekstilindustrien i Asien er stor, og der bruges farver til bomuldstøjet i store mængder.

Problemet er bare, at man bl.a. bruger kemiske farverstoffer, som ikke binder ordentligt fast til tøjet, men i stedet skylles ud med spildevandet fra fabrikkerne.

Det ser godt ud på farvefotos, men det er en kæmpe forureningskilde i mange floder, som er den lokale befolknings eneste adgang til ferskvand. Og når "miljøbeskyttelse er en by i Danmark", er der ikke den store gevinst for de lokale fabrikker til at gøre noget ved problemet, når myndighederne samtidig vender det blinde øje til.     

Gruppen Prodye vandt den anden pris for at fokusere på tøjfremstilling i udviklingslande som fx Bangladesh.

Men ser man problemet i forhold til økonomiske besparelser og et godt renommé for de udenlandske firmaer, som køber tøj fra disse fabrikker, er der håb forude, påpegede gruppen bag projektet.

Det skyldes, at mellem 30-50 procent af farvestofferne skyldes ud med spildevandet, fordi farverne ikke klæber ordentlig fast til tøjet. Derfor er der god grund til at opfinde organiske farvestoffer og samtidig installere filtre på fabrikkerne, så farverne kan genbruges i produktionen og spildevandet dermed bliver renere - til fordel for de lokale beboere, som er afhængige af nogenlunde rent vand i deres dagligdag.

Et godt forslag med stort potentiale for de lokale virksomheder økonomisk set, bedre ferskvand til de lokale beboere og et bæredygtigt image for de internationale tøjkoncerner, der har lagt deres produktion i udviklingslande i Asien.

Derfor modtog gruppen Prodye prisen: Climate-KIC Nordic: Idea with start-up potential.

Gruppen bestod af: Dariya Gavrish, Lunds Universitet, Marie Lisandra Zepeda Mendoza, Københavns Universitet, Spyridon Koutsos, DTU og Mads Herbert Kerrn, Københavns Universitet.

Nye muligheder for ideudvikling

Har du som studerende eller forsker lyst til at prøve kræfter med idéudvilking, innovation eller iværksætteri, er der følgende muligheder i den kommende tid – fx Climate-KICs Accelerator:

Climate-KICs Accelerator er EU's eneste accelerator program for kommercialisering af cleantech ideer, hvor fokus er på klimaeffekten. Deadline for ansøgninger til næste runde af Climate-KIC Accelerator er d. 1. september.

Læs mere og ansøg via dette link:

http://www.climate-kic.org/for-entrepreneurs/accelerator/

Climathon er en 24-timers event, som finder sted d. 28. oktober i byer over hele verdenen. Deltagere i eventen får 24 timer til at komme med løsninger på udfordringer og problemstillinger fremsat af de deltagende byer.

Deadline for tilmelding som deltager er d. 30. september. Tilmelding åbner d. 4. juli. Læs mere her: https://climathon.climate-kic.org/

UCPH Innovation Hub åbent hus: Mandag den 20. juni i Universitetsparken 1, 2100 København Ø.

Mød studenter, iværksættere og teamet bag KU’s største inkubator til en uformel snak om din idé. Vi vil også løfte sløret for KU’s helt nye pre-accelerator program, som løber af stablen i september. HUB’en vil være vært for hotdogs og lemonade.

Gå ind på HUB’ens Facebook side og læs mere om eventet: www.facebook.com/katapult.netvaerk/?fref=ts

Emner