19. juli 2016

Flere ansøgere til færre studiepladser

Uddannelse

Der bliver i år udbudt knap 500 færre studiepladser på Københavns Universitet. Det har dog ikke sat sig spor i årets ansøgertal. KU har i år modtaget 28.458 ansøgninger fra 18.427 ansøgere, det svarer til en stigning på 2,3 pct. i antallet af ansøgninger sammenlignet med 2015. KU tegner sig på landsplan for 27 pct. af alle 1. prioritetsansøgninger og er dermed fortsat ansøgernes foretrukne universitet.

Den 5. juli 2016 var der ansøgningsfrist til bacheloruddannelserne i kvote 1. Københavns Universitet har i år modtaget 28.458 ansøgninger fra 18.427 ansøgere. For antallet af ansøgninger er der tale om en fremgang på 2,3 pct. sammenlignet med 2015. Ifølge tal fra videnskabsministeriet har der på landsplan været en stigning på 1 pct. i den samlede søgning til alle de videregående uddannelser.

- Der er stadig rigtig mange, der ønsker sig en universitetsuddannelse. Selv om vi har begrænset antallet af studiepladser på en lang række uddannelser og ovenikøbet har 14 uddannelser, vi slet ikke optager studerende på i år, så må vi konstatere, at Københavns Universitet stadig er første valget hos mange, siger områdeleder Pernille Kindtler fra Vejledning og Optagelse på Københavns Universitet.

11.986 ansøgere har i år en uddannelse på Københavns Universitet som deres 1. prioritet, hvilket svarer til 65 pct. af alle KU's ansøgere. Der er tale om et lille fald i forhold til 2015, hvor det gjaldt for 68 pct. af ansøgerne. For alle de ansøgere, der har søgt en universitetsuddannelse som 1. prioritet, tegner Københavns Universitet sig for 27 pct. dvs. lige knap hver tredje ansøger. Også her er der tale om et lille fald på 1 pct. i forhold til 2015, men det betyder, at Københavns Universitet fortsat er ansøgernes klart foretrukne uddannelsesinstitution.

Færre studiepladser på færre uddannelser

Københavns Universitet har siden sidste år reduceret antallet af studiepladser. Det hænger blandt andet sammen med regeringens beslutning om at dimensionere en lang række uddannelsesområder. Men også faldende bevillinger til uddannelsesområdet har spillet ind. 14 humanistiske uddannelser optager ikke nye studerende i år, og den samlede kapacitet på KU’s bacheloruddannelser er i 2016 på 7.440 studiepladser. Sammenlignet med 2015, hvor der blev udbudt 7.921 studiepladser, er der i år sket en reduktion på 6 pct. svarende til knap 500 færre studiepladser.

- Selvom der i år har været færre uddannelser at sætte kryds ved på Det Humanistiske Fakultet, har fakultet haft ligeså mange ansøgere som sidste år. Det betyder reelt, at mange af de andre humanistiske uddannelser har oplevet stigninger. Det gælder flere af sprogfagene, hvor for eksempel engelsk og italiensk har fået flere ansøgninger, siger Pernille Kindtler.

På det humanistiske områder tegner Kommunikation og it sig for den største stigning. Det billede stemmer fint overens med, at de matematiske natur- og samfundsvidenskabelige uddannelser som Datalogi, Forsikringsmatematik, Matematik og Økonomi også er blevet mere søgte i 2016 end i 2015. Den største stigning er sket på Det Teologiske Fakultet, der har oplevet en stigning i ansøgninger på 21,9 pct. Mens Retorik tegner sig for den største tilbagegang.

Kontakt

Pernille Kindtler Områdeleder, Vejledning & Optagelse
Uddannelsesservice
Københavns Universitet
Mobil: 51 20 18 93
Mail: pki@adm.ku.dk