30. juli 2016

Færre studerende og højere adgangskvotienter

Nåleøje

7.312 ansøgere får i dag tilbudt en studieplads på Københavns Universitet. Det er 4,3 procent færre end sidste år og den øgede konkurrence om pladserne får adgangskvotienten til at stige på mere end halvdelen af KU’s uddannelser.

Efter en årrække med stigende ansøgertal og udvidelse af antal studiepladser, optager Københavns Universitet i år færre studerende. Kombineret med det store ansøgertal betyder det adgangsbegrænsning på mange uddannelser, høje adgangskvotienter og færre ledige pladser. På Humaniora betyder et fald på over 10 procent i optaget kombineret med et stabilt ansøgertal, at hovedparten af fakultetets uddannelser nu har adgangsbegrænsning.

 - Det er generelt blevet sværere at komme ind på en af KU’s uddannelser i år. Otte ud af ti uddannelser er adgangsbegrænsede og på knap hver tredje uddannelse skal man have mindst 9 i karaktergennemsnit for at komme ind, siger områdeleder Pernille Kindtler fra Vejledning & Optagelse på Københavns Universitet.

Den markante reduktion i antallet af studiepladser i år sker med baggrund i den ministerielt fastlagte dimensionering af uddannelser med høj ledighed samt finanslov 2016’s omfattende besparelser på uddannelsesområdet, der har ført til, at KU i 2016 har indført optagsstop på 14 humanistiske uddannelser. Universitetet forventer, at dimensioneringen i de kommende år vil medføre yderligere reduktion i optaget. 

Hurtigstartsbonus bør afskaffes

Reduktionen i antallet af studiepladser har dog ikke påvirket de unges ønske om at læse på KU, der også i år var ansøgernes klare førstevalg som uddannelsessted. Det betyder, at 34 ud af KU’s 67 bacheloruddannelser i år får en højere adgangskvotient end sidste år. Det bør give anledning til eftertanke i forhold til den såkaldte hurtigstartsbonus, der kan pumpe et karaktergennemsnit langt op over topkarakteren 12, mener områdeleder Pernille Kindtler:

 - Der er intet belæg for at konkludere, at ansøgerne bliver mere velkvalificerede af at starte deres uddannelse maksimalt to år efter deres adgangsgivende eksamen. Og fra studievejledningen kan vi se fra vores kontakt med ansøgerne, at langt de fleste studerende ikke ønsker at holde mere end 1-2 års pause efter gymnasiet. Vi ser derfor ikke nogen grund til at opretholde denne ordning, der er med til at tvinge adgangskvotienterne højere og højere op.

Færre ledige pladser

Antallet af ledige studiepladser på Københavns Universitet er faldet fra over 300 i 2015 til 150 i år, hvor de ledige pladser fordeler sig over ti uddannelser. På Humaniora har kun 3 uddannelser ledige pladser, og det skyldes kombinationen af stabilt ansøgertal og færre pladser på fakultetet, forklarer Pernille Kindtler:

 - På trods af at Humaniora i år optager på 14 færre uddannelser end sidste år har det stabile ansøgertal gjort, at langt hovedparten af fakultetets uddannelser i år har adgangsbegrænsning, og at der kun er 67 ledige pladser tilbage ud af godt 2.000 udbudte.

Udviklingen på Humaniora afspejler det samlede universitet, hvor 8 ud af 10 uddannelser i år har adgangsbegrænsning mod blot 6 ud af 10 sidste år.