1. juli 2016

Sagen vedrørende Lunde Larsens ph.d.-afhandling er afsluttet

FEJL RETTET

Esben Lunde Larsen har nu forsynet sin ph.d.-afhandling om N.F.S. Grundtvigs frihedsbegreb fra 2012 med et rettelsesblad.

Esben Lunde Larsens ph.d.-afhandling om Grundtvig er fra 2012. Den har titlen 'Frihed for Loke saavelsom for Thor: N.F.S. Grundtvigs syn på åndelig frihed i historisk og aktuelt perspektiv'

Esben Lunde Larsens ph.d.-afhandling om Grundtvig er nu forsynet med et rettelsesblad udarbejdet af forfatteren. Det drejer sig om rettelse af manglende litteraturhenvisning og en tydeliggørelse af forholdet mellem ph.d.-afhandlingen og Esben Lunde Larsens specialeafhandling fra 2008.

København Universitets Praksisudvalg afgjorde sagen i marts. Praksisudvalget fandt, at der i ph.d.-afhandlingen ikke var handlet mod reglerne om god videnskabelig praksis i de konstaterede tilfælde af tekstsammenfald. Dog kritiserede Praksisudvalget, at en forfatter ikke var citeret og nævnt i afhandlingens litteraturliste. Udvalget henviste desuden til, at det generelt bør fremgå, når en afhandling bygger på et kandidatspeciale.

- Med Esben Lunde Larsens rettelsesblad er der i mine øjne sat punktum for sagen. Praksisudvalgets afgørelse var klar og hvilede på et gennemarbejdet grundlag. Fakultetet tog udvalgets afgørelse til efterretning. Efter rådføring med Akademisk Råd konkluderede jeg, at der var brug for en korrigerende handling fra forfatterens side med hensyn til den manglende teksthenvisning og forholdet mellem ph.d.-afhandlingen og kandidatspecialet. Det er nu på plads med rettelsesbladet, siger dekan Kirsten Busch Nielsen.

Hent ph.d.-afhandlingen inklusive rettelsesblad.

Det var Esben Lunde Larsen selv, der på grund af rygter om plagiat i november 2015 bad Det Teologiske Fakultet iværksætte en undersøgelse af ph.d.-afhandlingen. På baggrund af en analyse af tekstsammenfald mellem afhandlingen og andre tekster, derunder Esben Lunde Larsens specialeafhandling, bad Det Teologiske Fakultet Praksisudvalget om at gå ind i sagen.