26. august 2016

Københavns Universitet skal have ny rektor

Ledelse

Efter næsten 12 år på posten fratræder Ralf Hemmingsen per 28. februar 2017 stillingen som rektor for Københavns Universitet. Derfor søger universitetet nu en ny rektor, der kan fortsætte udviklingen af et af Europas førende universiteter.

Stillingen som rektor slås op internationalt for at gøre ansøgerfeltet så bredt som muligt.  

Det er universitetets bestyrelse, der skal udvælge og ansætte den ny rektor. Bestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersen mener, at den afgående rektor efterlader sig et universitet, han kan være stolt af:

 - Ralf Hemmingsen har stået i spidsen i en periode, hvor universitetet har udviklet sig så markant som internationalt orienteret forsknings- og uddannelsesinstitution, at vi nu er et af Europas førende universiteter. Bestyrelsen vil gerne udtrykke sin store anerkendelse for det arbejde Ralf Hemmingsen har ydet for forskning og uddannelse i Danmark.

Københavns Universitets rektorkæde og -kappeModernisering og fusioner

I sit 12-årige virke som rektor har Ralf Hemmingsen sat en række markante aftryk på Københavns Universitet. En campusplan har samlet universitetet i fire campusområder og effektiviseret brugen af bygningerne. Sideløbende hermed er der etableret nye, moderne forskningsfaciliteter: KUA-byggeriet på Amager, Mærskbygningen på Blegdamsvej og Niels Bohr-bygningen langs Jagtvej. Samtidig er store institutioner som Landbohøjskolen og Danmarks Farmaceutiske Universitet med succes blev fusioneret ind og er nu en integreret del af KU seks fakulteter.

Internationalisering og uddannelseskvalitet

Hver fjerde forsker på Københavns Universitet kommer nu fra udlandet, mange af dem i forskningens verdensklasse, mens 6.000 studerende har international baggrund. Der er leveret flere programmer, der styrker uddannelseskvalitet, studiemiljø og feedback samt et minimumstimetal på uddannelserne. Og universitet har, som en af Ralf Hemmingsens mærkesager, lanceret to omfattende handleplaner for at øge andelen af kvindelige talentfulde forskere.

På de interne linjer har Hemmingsen stået ved roret, mens ledelsesstrukturen på hele Københavns Universitet er gået fra valgte til ansatte ledere med en professionalisering af administration og kommunikation til følge.

Klik for pressefoto i større opløsning

Effektivisering

Universitetet har været gennem omfattende besparelsesrunder i 2010 og i starten af i år, hvor bl.a. administrationen er blevet slanket og digitaliseret. I Hemmingsens rektorperiode er antallet af KU-forskere, postdocs og ph.d.er således fordoblet med over 3.000 nyansatte, og det videnskabelige personale udgør nu næsten 60 procent af universitets ansatte mod knap 50 procent i 2005.

Universitetet har samtidig prioriteret egne midler til faglige satsninger og flere konkrete programmer har støttet de dygtigste forskere med omkring i alt 800 mio. kr. Det har bl.a. ført til et nyt center for planteforskning, flere grundforskningscentre som Center for Geogenetik og Center for Syntesebiologi samt bevillinger fra de europæiske forskningsråd.

Ralf Hemmingsen fortsætter efter fratrædelsen sit virke ved Københavns Universitet med ansættelse som professor i psykiatri ved Institut for Klinisk Medicin, en stilling han bestred indtil ansættelsen som dekan i 2002 og rektor i 2005.

Ansættelsen af den nye rektor forventes at ske på åremål. Ansøgningsfristen er den 25. september 2016. Den nye rektors navn forventes afgjort og offentliggjort senest i begyndelsen af november.

Læs hele stillingsopslaget her.