1. september 2016

Immatrikulationsfest med færre håndtryk og mere albuerum

Velkommen

Fredag den 2. september byder rektor Ralf Hemmingsen velkommen til den nye årgang af studerende på Københavns Universitet. Det sker med musik, velkomsttale og det traditionsrige håndtryk til hver enkelt studerende. Håndtryksseancen bliver hurtigere overstået i år, for universitetet har for første gang siden 2008 optaget markant færre studerende end i det foregående år.

Med 7.312 nye bachelorstuderende skal Frue Plads nok blive tæt pakket, når russerne i eftermiddag stimler sammen til årets immatrikulationsfest. Men de studerende får alligevel lidt mere albuerum, end de plejer. Universitetet har i år optaget 329 færre nye bachelorstuderende end i 2015.

 - På Københavns Universitet gør vi hvad vi kan, for at vores kandidater kan få job efter endt uddannelse. Vi arbejder løbende med at styrke kvaliteten af uddannelserne, og i år forsøger vi i endnu højere grad at tilpasse antallet af studiepladser til arbejdsmarkedets behov, siger prorektor for uddannelse Lykke Friis.

Københavns Universitet har nedlagt studiepladser på de områder, hvor ledigheden gennem de senere år er blevet for høj. Og tendensen vil fortsætte. Over de næste fire år nedlægger universitetet samlet set ca. 25 pct. af studiepladserne på Humaniora.

Selvom universitetet optager færre studerende i år, er optaget sat op på enkelte uddannelser. Det gælder datalogi og molekylær biomedicin, som begge har gode jobudsigter. Tilpasningen af antallet af studiepladser til beskæftigelsessituationen sker som opfølgning på den dimensionering, som folketinget vedtog i 2013.

- Dimensioneringen foregår i dag primært ved at skele til de foregående års ledighedstal. På Københavns Universitet mener vi, at man fremover i højere grad bør justere efter fremtidens behov, hvilket vil kræve tæt dialog med aftagerne i virksomhederne, siger Lykke Friis.

Om immatrikulationen

Udover de nye bachelorstuderende er 1.685 nye kandidatstuderende med en bachelorgrad fra et andet universitet og 1.180 internationale studerende inviteret med til velkomstfesten. I alt har 10.177 studerende modtaget adgangskort til højtideligheden.

Rektors håndtryk til de nye studerende symboliserer fra gammel tid, at den studerende lover at overholde universitetets love. Rektor giver i år håndtryk sammen med prorektor for uddannelse Lykke Friis.

Fra Frue Plads vandrer de studerende ind i universitetets festsal, ud i Lindegården og samles igen på Frue Plads. Der vil være et socialt arrangement for de studerende frem til kl. 17.

Læs mere på Immatrikulationsfestens hjemmeside.

Pressekontakt

Laust Toft Hallund, Kommunikationsmedarbejder

Mobil: 61 65 21 65

Mail: lth@adm.ku.dk