8. september 2016

Universitetet undrer sig over Penkowa-dom

Bedrag

Østre Landsret har i dag afsagt dom i en retssag mod Milena Penkowa. Landsretten frikendte Penkowa for groft dokumentfalsk. Dommen fastslår, at Penkowa har snydt universitetet, men at sagen er forældet.

Dommen er afsagt i Østre Landsret, Bredgade 59. Læs mere om afgørelsen i landsrettens domsresumé om sagen.

Penkowa blev i kendt skyldig i byretten men frikendt af Østre Landsret, Bredgade pga. forældelse. Læs mere om afgørelsen i landsrettens domsresumé om sagen.

Efter fem dages gennemgang og med afhøring af vidner fra Danmark og Spanien faldt der i dag endnu en dom i sagen mod den tidligere hjerneforsker Milena Penkowa. Østre Landsret omstødte en dom fra Københavns Byret fra september sidste år, hvor den tidligere forsker blev idømt ni måneders betinget fængsel.

Alle seks dommere er enige om, at Penkowa har forfalsket flere dokumenter og at væsentlig del af dyreforsøgene i Barcelona ikke er foretaget, og at det er "udtryk for en ikke ubetydelig kynisme”. Men da tre af dommere ikke mente, at der var tale om et groft tilfælde af dokumentfalsk, falder sagen for forældelsesfristen, fordi sagen ikke er grov nok efter straffelovens § 172, stk. 2.

- Vi har nu både Østre Landsrets og Københavns Byrets ord for, at Penkowa har begået dokumentfalsk og at en væsentlig del af rotteforsøgene ikke er udført. Det er sagens kerne. Halvdelen af dommerne mener så, at forfalskningerne ikke er grove nok til at føre til dom. Det er vi uenige i, men vi tager naturligvis dommen til efterretning, siger prorektor for forskning og innovation Thomas Bjørnholm.

Penkowa brugte i 2003 forfalskede dokumenter til at overbevise dekanen på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet om, at der var foretaget et stort antal forsøg i udlandet i forbindelse med en artikel i tidsskriftet GLIA og for at undgå en sag om videnskabelig uredelighed.

- Universitetet har fra begyndelsen taget sagen meget alvorligt. Sagen har vist sig at have mange kapitler. Vi ærgrer os over, at det skulle være så svært at komme til bunds i sagen. Forskning bygger på tillid. Og hvis nogen misbruger den, er det meget alvorligt, siger Thomas Bjørnholm.

Forfalskede dokumenter

De forfalskede rotteforsøg, som sagen handler om, dannede grundlag for Penkowas første doktordisputats, som et bedømmelsesudvalg i 2003 forkastede. Udvalget rejste bl.a. tvivl om dyreforsøgene. Selv om Penkowa trak doktordisputatsen tilbage, valgte den daværende fakultetsledelse at undersøge grundlaget for at rejse en sag ved UVVU og igangsatte en undersøgelse af de påståede dyreforsøg. Men da Penkowa med de forfalskede dokumenter kunne sandsynliggøre, at der var foretaget rotteforsøg i Spanien, var der ikke tilstrækkelig baggrund for at rejse sagen.

I domsresuméet står der blandt andet, at landsretten ”fandt det bevist, at Penkowa havde begået dokumentfalsk, og at en væsentlig del af rotteforsøgene ikke var udført”.

Landsretten udtaler i domsresuméet:

- Samtlige voterende finder, at det ved vurderingen af forholdets grovhed må indgå, at de forfalskede dokumenter således havde til formål at dække over uredelighed i forskningsresultater, som tiltalte havde offentliggjort i et prestigefyldt fagtidsskrift og herefter indgivet som en del af sin doktorafhandling. Uredeligheden havde karakter af konstruktion af medicinske forskningsresultater og var således i sig selv udtryk for en ikke ubetydelig kynisme.

Læs mere om rettens begrundelse i Østre Landsrets domsresumé.

Find mere information om Penkowa-sagen her. 

Kontakt

Vicedirektør for kommunikation
Jasper Steen Winkel
Mobil: 28 75 42 62