6. oktober 2016

EU vil sikre fremtidens drikkevand mod naturlige toksiner

Drikkevand

Et nyt forskningsnetværk, NaToxAq, skal på tværs af landegrænser træne ph.d.-studerende til at tackle fremtidens beskyttelse af drikkevand i Europa. Netværket sætter fokus på naturlige toksiner fra planter, hvis effekter, i modsætning til mange andre kemiske stoffer, er stort set ukendte i vandmiljøet.

Af Natasja Lykke Corfixen

Ørnebregnen er en af de arter, som breder sig i stort omfang og trives i både Danmark og mange andre lande. Dertil er planten en af de få, der producerer kræftfremkaldende stoffer, og den kan derfor have negativ indflydelse på drikkevandskvaliteten. Foto: Natasja Lykke Corfixen.

Der findes i dag omfattende viden om, hvordan vandressourcer påvirkes af industrikemikalier så som pesticider, medicinske produkter og vaskemidler, men når det kommer til viden om naturlige toksiners forekomst i miljøet, inkl. drikkevandsreservoirer, findes der stort set intet data. De naturlige toksiner omfatter tusindvis af forskelligartede planteafledte stoffer, som de fleste mennesker er vant til at tage hensyn til ved for eksempel at undgå at spise giftige planter og svampe.

Den miljøkemiske gruppe på Institut for Plante- og Miljøvidenskab har, på baggrund af mange års forskning i de naturlige toksiner, samlet en række eksperter og samarbejdspartnere fra alle verdens hjørner, som skal udgøre det nye Marie Sklodowska-Curie ITN netværk, NaToxAq. Netværket skal specialiseres i toksinernes påvirkning af Europas drikkevandsressourcer.

De forskellige institutioner i NaToxAq projektet omfatter både universiteter, forskningscentre og vandforsyninger, som alle vil hyre internationale ph.d.-studerende, så der kan skabes et stærkt forskningsnetværk. Dertil skal alle de studerende i løbet af deres studier krydse mindst én landegrænse for at opholde sig i hos en af projektets andre partnere og suge til sig af deres ekspertiser.

”Ph.d.-projekterne i NaToxAq adskiller sig fra andre ved, at de studerende er del af et større netværk, som vil mødes mange gange, og skal ende med at have kompetencer, så de kan påtage sig specifikke arbejdsfunktioner, hvor de kan være med til at løse udfordringerne inden for området. Derfor er både kommunikations- og træningskomponenten rigtig vigtig,” fortæller professor Hans Chr. Bruun Hansen.

I alt vil 15 ph.d.-studerende indenfor både analytisk kemi, miljø- og geokemi, vandressourcer, risikoanalyse og modellering arbejde sammen om projektet, som startes i foråret 2017. De naturlige toksiner blive fulgt igennem alle processer: fra de produceres i planter og hele vejen til de passerer gennem et vandværk og bliver til det drikkevand, der ender i vandhanerne. Samarbejdet mellem de 15 studerende vil sikre etableringen af grundig viden inden for alle områderne.

Eksperter fra mange lande
Ud over Institut for Plante- og Miljøvidenskab i Danmark deltager også schweiziske, engelske, tyske, spanske, tjekkiske, svenske og amerikanske forskningsinstitutter samt en række virksomheder fra de europæiske lande i projektet.

”En spændende opgave, som leder af projektet, bliver at få de medvirkende til at gå i dybden med disse rasende interessante og helt nye stoffer samt at snakke sammen, samarbejde og dele data og viden imellem de mange delprojekter,” forklarer Hans Chr. Bruun Hansen.

Projekterne fordeles mellem deltagerne således, at et hold undersøger hvilke toksiner, der er tilstede, et andet, hvordan toksinerne spreder sig i miljøet fra plante til drikkevand, et tredje vil undersøge, hvordan toksinernes skæbne  eller transport kan modelleres, mens et fjerde vil se på, hvordan stofferne kan fjernes fra vandet. Dertil vil et af indsatsområderne være at finde ud af, hvordan problematikkerne formidles videre til forbrugerne.

”Naturlige toksiner er et fantastisk spændende emne, men det er også følsomt,” siger Hans Chr. Bruun Hansen, "Hvad nu hvis et naturligt produceret stof er mere giftigt end et pesticid og måske endda også er tilstede i højere koncentrationer? Så emnet pirker til den måde vi regulerer kemikalier på i dag.”  

Blandt andet klimaforandringer har gjort det muligt for mange plantearter at sprede sig til områder, hvor vejrforholdene ikke tidligere har tilladt dem at vokse. Netop dette kan forårsage et forøget udslip af naturlige toksiner i vores drikkevand. Dertil er det under tilpasningen til det nye klima muligt, at planterne danner nye former for toksiner. Landbrugsafgrøder spiller også en rolle, da mange afgrødetyper som korn, majs, raps, kartofler og kløver producerer store mængder naturlige toksiner, som potentielt kan påvirke vandkvaliteten negativt. 

Vi har som samfund ikke været vandt til at skulle tage hensyn til naturlige toksiner i det omfang, som måske kan være nødvendigt i fremtiden. Derfor vil resultaterne fra NaToxAq netværket spille en vigtig rolle for at kunne fastlægge de korrekte strategier til løsningen af problemet.