19. oktober 2016

Euroens danske far i spidsen for nyt finanspolitisk EU-råd

EU-FINANSPOLITIK

Europa-Kommissionen har udnævnt økonomiprofessor Niels Thygesen fra Københavns Universitet til formand for European Fiscal Board - et helt nyt råd, som skal vejlede EU-Kommissionen i finanspolitiske spørgsmål.


En af Danmarks mest indflydelsesrige økonomer, professor Professor, emeritus Niels Thygesenemeritus ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet Niels Thygesen, er af Europa-Kommissionen blevet udnævnt til formand for EU's nye finanspolitiske råd, European Fiscal Board (EFB). Thygesens formandskab starter 1. november 2016 og løber i tre år.

European Fiscal Board er et nyt råd, der skal rådgive EU-Kommissionen om gennemførelsen af reglerne for de enkelte EU-landes finanspolitik, som de er besluttet i EU's Stabilitets- og Vækstpagt, og vurdere om de samlede økonomiske virkninger af reglerne for national finanspolitik giver et hensigtsmæssigt bidrag til en afbalanceret politik for Euro-området som helhed.

European Fiscal Board er tiltænkt en rolle, der på europæisk plan svarer til den De Økonomiske Råd spiller i Danmark, hvor uafhængige økonomer bidrager til debatten om landets finanspolitik.

EBF-medlemmerne skal altså være med til at kvalificere debatten om de enkelte landes finanspolitik særligt i forhold til, hvordan landene implementerer de fælles finanspolitiske regler i Stabilitets- og Vækstpagten, som opstiller en række krav til EU-landenes økonomiske politik og sætter grænser for blandt andet hvor stort landets budgetunderskud og den offentlige gæld må være. Regler, som landene i Euro-zonen kan straffes økonomisk for, hvis de ikke overholder.

Veteran i økonomisk-politisk rådgivning

Niels Thygesens fire kolleger i European Fiscal Board bliver professor Roel Beetsma fra Amsterdam Universitet i Holland, den italienske professor Massimo Bordignon, fra Milanos universitet Sandrine Duchene, som er tidligere rådgiver for Frankrigs præsident François Hollande og i dag direktør i det franske forsikringsselskab AXA samt tidligere finansminister i Polen, Mateusz Szczurek.

82-årige Niels Thygesen, der er uddannet på Københavns Universitet og Harvard University i USA, er for længst en veteran hvad angår økonomisk-politisk rådgivning både i Europa og internationalt. Han var uafhængigt ekspertmedlem af det såkaldte Delors-udvalg, som i 1988-89 udformede nogle af principperne for EU's Økonomiske og Monetære Union (ØMU), og blandt økonomer regnes han derfor for 'Euroens Far'.

I 1998-99 var han rådgiver for Den Internationale Valutafond vedrørende IMF's overvågning af medlemslandene, ligesom han i årene 2000-08 var formand for OECD's komite for eksamination af industrilandenes økonomiske politik, der udgiver de såkaldte landerapporter, som hvert år tager temperaturen på de enkelte landes økonomiske situation.

Kontakt

Professor emeritus
Niels Thygesen
Økonomisk Institut
Mail: nth@econ.ku.dk
Telefon: 35 32 30 06

Journalist Janni Brixen
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Mail: jab@samf.ku.dk
Telefon: 93 56 52 57