29. september 2016

Få psykiatrisk hjælp fra din smartphone

PSYKIATRI

Ny forskning i digital behandling har ført til udvikling af en app, der skal bruges til behandling af personer med depression og bipolar lidelse og forhindre genindlæggelser. Copenhagen Center for Health Technology (CACHET) er involveret i udviklingen af en app, der kan kortlægge, om patienter med psykiske lidelser befinder sig i depressiv, neutral eller manisk tilstand. Dataene skal bruges til at udvikle et digitalt behandlingssystem til patienterne.

I dag bruger vi vores smartphones til at måle alt fra antal skridt, vi tager, vores spisevaner og om vi tager på eller taber os. Men hvad hvis vi også kunne bruge vores telefoner til at vise, hvordan vores sindstilstand udvikler sig? Det er netop det, projektet MONARCA går ud på. Ved hjælp af en app er det nemlig muligt at registrere, hvorvidt personer med affektive lidelser som depression og bipolar sygdom befinder sig i depressiv, manisk eller neutral tilstand. App’en er blevet til i samarbejde mellem professor i psykiatri på Rigshospitalet Lars Kessing og professor i IT på DTU Jakob Bardram. Formålet med app’en, som er i klinisk test nu, er i første omgang at give patienterne overblik over deres egen sygdomsudvikling, fortæller Jakob Bardram, som også er direktør for CACHET.

”MONARCA er en model til at indsamle data og finde sammenhænge. Det fungerer som en slags automatisk psykiater, som ud fra de her data kan stille en diagnose: befinder patienten sig i depressiv, neutral eller manisk tilstand. Det gør det muligt at holde øje med patientens forløb og gribe ind, hvis det bliver nødvendigt,” fortæller Jakob Bardram.

Patienter kan følge eget sygdomsforløb
MONARCA-modellen er tilgængelig som et system fra firmaet Monsenso og er i klinisk test. Forsøgspersonerne er patienter, som har været tilknyttet Psykiatrisk Center i København, og i forbindelse med deres behandling har fået tilbud om at være en del af projektet. Hver dag skal de på en skala indtaste hvilket humør, de har været i, hvor meget søvn de har fået, om de føler sig stressede samt deres egen vurdering af aktivitetsniveau. Desuden indhenter app’en automatisk informationer om patientens bevægelsesmønstre og social aktivitet, målt på hvordan patienten bruger sin telefon. Ud fra de indsamlede data har man dokumenteret, at der er en stærk sammenhæng mellem forskellige adfærdsparametre såsom mobilitet og sygdomstilstanden, fortæller Jakob Bardram.

”Ideen med projektet er, at personer med affektive psykiske lidelser får et værktøj til selv at registrere og holde styr på, hvordan deres sindstilstand udvikler sig. Hver dag indtaster de en status på nogle forskellige parametre som for eksempel stressniveau og hvor mange timers søvn, de har fået, og så kan de holde udviklingen op mod deres sindstilstand eller humør. Det kan de bruge til selv at reflektere over, hvad der spiller ind på deres sygdom, og hvor de eventuelt selv kan gøre noget,” siger han.

På Rigshospitalet sidder en sygeplejerske og holder øje med patienternes udvikling på de forskellige parametre, og hvis hun vurderer, at der er grund til bekymring, kan hun enten tage kontakt til patienten eller sætte en ambulant behandling i gang. Indtil nu har omkring 150 personer brugt app’en gennem en periode på 6-9 måneder.

Telefon-terapi
Udover at hjælpe den enkelte patient med selv at holde øje med sit sygdomsmønster og finde nogle sammenhænge, som patienten måske selv kan ændre på, bliver MONARCA-modellen også brugt i et nyt projekt. Ofte går behovet for en psykiater hånd i hånd med behovet for en psykolog. Derfor har CACHET sat gang i et andet projekt, som skal ende ud i en slags digital psykolog. Projektet hedder RADMIS, fortæller Jakob Bardram.

”Vi vil bruge den indsigt i patientens adfærd som datene giver os til at lave en app, som kan hjælpe folk med kognitiv adfærdsterapi og patientuddannelse. Ifølge WHO er depression den største årsag til, at folk mister deres funktionsevne, og der er ikke ressourcer til, at patienterne kan få tilstrækkelig hjælp. Vi håber, at det nye projekt kan lette byrden for både patienter og behandlere,” siger Jakob Bardram.

RADMIS er stadig i udviklingsfasen, og holdet bag kan endnu ikke sige noget om, hvorvidt brug af app’en har en effekt i form af færre eller kortere genindlæggelser. Men planen er, at RADMIS-modellen skal afprøves i et stort klinisk studie, som blandt andet kigger på, om genindlæggelser af depressive patienter kan nedbringes.

CACHET er et samarbejde mellem Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Region Hovedstaden og Københavns Kommune.

Kontakt:
Professor og direktør i CACHET Jakob Bardram, E-mail: jakba@dtu.dk, Telefon: +45 45 25 53 11, +45 25 55 04 46
Kommunikationsmedarbejder Amanda Nybroe Rohde, E-mail: amanda.rohde@sund.ku.dk, Telefon: +45 23 64 94 25