26. oktober 2016

Gymnasieelever i praktik på Københavns Universitet

studiepraktik

Over 10.000 gymnasielever og andre unge under uddannelse tog i dag hul på tre-dages studiepraktik på forskellige læreanstalter rundt om i Danmark. På Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, SCIENCE, på Københavns Universitet blev der budt velkommen til 340 studiepraktikanter, som skal prøve kræfter med 16 ud af de 21-bachelor-uddannelser, som udbydes på fakultetet.

Uddannelses- og forskningsminister, Ulla Tørnæs. Foto: Jim Høyer

Der var meget personlighed og nærvær i Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs´ tale, da hun i dag åbnede Studiepraktik 2016 på Københavns Universitet for et publikum af 3g-ere og ny-udklækkede studenter.      

Ministeren har nemlig en datter, der går i 3.g, og som snart skal beslutte sig for, hvilken uddannelse hun vil ind på til sommer. Og valget for et ungt menneske er ikke altid lige nemt, når det gælder en så vigtig ting i livet som sin fremtidige uddannelse. Og så koster det samfundet rigtig mange penge, hvis de unge vælger forkert og dropper ud af deres uddannelse, som det fremgik af ministerens tale.

Derfor er studiepraktik et vigtigt redskab for de unge, hvor de får mulighed for at afprøve deres drømme-uddannelse i tre dage. Måske holder drømmen eller også brister den?

Under alle omstændigheder viser tal fra sidste års studiepraktik, at praktikken virker. De unge får et mere realistisk forhold til at læse og vælge rigtigt – fremfor at de må ud på en omvej, inden de kommer sikkert i havn.  

Realistiske drømme

Sidste år forventede 67 procent af de unge, inden de kom i praktik, at de på et senere tidspunkt ville søge ind på den uddannelse, som de skulle i praktik i. 

Bagefter viste det sig, at:

  • 70 % fik gennem Studiepraktik bekræftet deres uddannelsesplan.
    Dermed er denne gruppe blevet mere afklarede i deres fremtidige studievalg og har dermed en øget sandsynlighed for fastholdelse på deres kommende uddannelse.
  • 24 % af disse fik gennem Studiepraktik ændret deres uddannelsesplaner.
    Dermed undgår disse praktikanter at påbegynde en uddannelse, som de senere falder fra. Og de kan allerede nu begynde at undersøge, hvilken uddannelse der i stedet er den rigtige for dem.
  • 6 % mente ikke, at studiepraktikken havde nogen betydning for deres valg af uddannelse.

Hvis de unge vælger en naturvidenskabelig uddannelse, er der ikke langt fra studium til job. Flere prognoser viser nemlig, at der bliver massiv mangel på folk med en naturvidenskabelig baggrund. Og det er ikke om 20 år, men allerede i 2025. Altså om kun ni år.