27. oktober 2016

Innovation Day med masser af gode ideer og iværksætterlyst

Innovation

Hvordan går man videre med sin idé? Hvad skal der til for at understøtte innovation i undervisningen? Og hvad kan man bruge en Innovation Hub til? Det fik studerende og undervisere svar på til Københavns Universitets Innovation Day.

Studerende iværksættere gav tips til andre studerende. Foto: Jonas Fogh

Studerende med gode idéer fyldte godt i landskabet, da Festsalen på Frue Plads slog dørene op for Innovation Day midt i oktober. Inspirationsdagen for undervisere og studerende var den første af sin slags, og den konstante summen af folk, der udvekslede ideer og erfaringer, tydede på, at emnet i den grad er aktuelt.

En række studerende stillede op med deres innovative projekter, og deres medstuderende og de deltagende undervisere kunne således høre om, hvordan en god idé kan blive til business. Spektret var bredt. Dimittend fra Fødevarevidenskab på Københavns Universitet Tobias Emil Jensen fortalte fra scenen, hvordan han allerede som studerende havde udviklet bryggeriet To Øl, som er blevet en verdensomspændende succes med eksport til mere end 40 lande.

Mød deltagere fra dagen og hør mere om deres gode ideer.

Entreprenørskab handler dog ikke kun om at opbygge en millionvirksomhed, men også om at skabe sit eget job, slog Hanne Harmsen, chef for talentområdet i Innovationsfonden, fast. Og det er rigtig mange studerende godt i gang med. Blandt dagens inspiratorer var mange studerende, som har rykket på deres gode ideer og er i gang med at få dem bredt ud og gøre dem til bæredygtige succeser.

Gule ærter og fritidssejlere

En del af iværksætterprojekterne er apps, og blandt nyskabelserne er en app, der kan tracke allergier, en app, der kan holde styr på gavekort digitalt og give mulighed for at sælge dem videre, og en app, der guider fritidssejlere til havne med ledige pladser. Man kunne også møde studerende, som gennem deres undervisning har fået ideer til nye produkter. Således kunne man stifte bekendtskab med et bud på, hvordan man i fremtiden kan skære markant ned på kødforbruget og i stedet spise fermenterede gule ærter. Projektet er lige nu ved at blive testet igennem med kokke, og der var smagsprøver på alternativet til kød.

Mange af de innovative studerende har valgt at satse på tværfaglighed og er teamet op med studerende med en anden baggrund, fra et andet fag og måske også fra et andet universitet.

Et særligt spor for undervisere bød på forskellige workshops, hvor entreprenørskab og innovation i undervisningen var omdrejningspunktet. Her arbejdede underviserne blandt andet med at få eksterne partnere ind i undervisningen og med de kommende studerendes forudsætninger for at arbejde med innovation.

I alt 90 undervisere og 150 studerende havde valgt at blive klogere på innovation på dagen, der var et samarbejde med CBS og DTU.

Kontakt
Natasha Bagger Sørensen
Fuldmægtig, Uddannelsesservice
Københavns Universitet
Mail: Natasha.Bagger@adm.ku.dk
Tlf.: 35334243