12. oktober 2016

Nyt forskningscenter skal bidrage til bedre lægemidler til huden

Hudlægemidler

Det har længe været en udfordring inden for lægemiddelforskningen at forstå, hvordan lægemiddelstoffer interagerer med huden. Nu skal et nyt center på Institut for Farmaci ved Københavns Universitet med en bevilling på 40 millioner kroner fra LEO Fondet være internationalt fyrtårn for forskningen på området.

Med et tocifret millionbeløb i ryggen fra LEO Fondet skal det nye forskningscenter LEO Foundation Center for Cutaneous Drug Delivery danne grundlag for ny forskning i hud og lægemidler. Det er Institut for Farmaci ved Københavns Universitet, der står bag ideen om at lave det nye forskningscenter, og som skal være hjemsted for centeret. Direktør for det nye center bliver professor Martin Malmsten, der kommer fra en stilling som forskningsleder ved Uppsala Universitet.

”Jeg håber, at jeg kan bidrage med min erfaring og være med til at motivere og inspirere kolleger og medarbejdere, så vi sammen kan skabe de bedste resultater. Samtidig glæder jeg mig til at komme til Københavns Universitet, som har vist en stor villighed til at fokusere på strategiske satsningsområder. Det nye center rummer store og langsigtede muligheder for at sætte sit aftryk på den internationale forskning, og jeg glæder mig til at være med i initiativet, der skal løfte forskningen inden for et spændende område”, siger Martin Malmsten.

"Det nye center rummer store og langsigtede muligheder for at sætte sit aftryk på den internationale forskning, og jeg glæder mig til at være med i initiativet, der skal løfte forskningen inden for et spændende område

Professor Martin Malmsten

Dybere forståelse for huden fører til bedre lægemidler

LEO Foundation Center for Cutaneous Drug Delivery skal forske i, hvad der sker i og på huden, når man applikerer lægemidler. Fokus er særligt på de fysisk-kemiske aspekter af interaktionen mellem hud og lægemiddelstoffer, hvilket er vigtigt ved udviklingen af nye lægemidler. På den måde kan man forhåbentlig optimere lægemidlers egenskaber, så maksimal effekt kan opnås, samtidigt som bivirkninger minimeres.

”Vores nye center rammer ned i et stort behov for at forstå, hvordan lægemiddelstoffer interagerer med huden. Med et stærkt hold af topforskere vil vi sætte nye standarder for forskningen på det dermatologiske område, og jeg er stolt og taknemmelig over, at vi med en bevilling fra LEO Fondet er lykkedes med at tiltrække nye, stærke kræfter til KU. Denne nye strategiske satsning vil komme til at gavne såvel patienter som samfund”, siger dekan, Ulla Wewer, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

"Vi er meget stolte af at støtte dette vigtige initiativ, og med 40 millioner kroner over ti år er det den største uddeling i fondets historie. Mere vigtigt er, at vi er sikre på, at centret med dets stærke hold af forskere har potentiale til at blive et globalt kraftcenter indenfor forskningen i det dynamiske samspil mellem lægemidler og huden

Formand Lars Olsen

Globalt kraftcenter med stort potentiale

Ambitionen er, at centret via sin forskning skal skabe ny viden men også give rum til innovative forskningsmetoder og nye analytiske teknologier. Centret har fra LEO Fondet fået en bevilling på 40 millioner kroner, der som noget helt unikt skal løbe over de næste ti år.

”Vi er meget stolte af at støtte dette vigtige initiativ, og med 40 millioner kroner over ti år er det den største uddeling i fondets historie. Mere vigtigt er, at vi er sikre på, at centret med dets stærke hold af forskere har potentiale til at blive et globalt kraftcenter indenfor forskningen i det dynamiske samspil mellem lægemidler og huden", siger Lars Olsen, formand for LEO Fondet.

Kontakt:
SUND: Kristine Snedker, mail: kristine.snedker@sund.ku.dk, mobil: 23 64 88 42
LEO Fondet: Adam Estrup, mail: adam@estrup.dk, mobil: 28 74 87 10