11. november 2016

Erfaren forsker og leder bliver ny rektor

Ny rektor

Københavns Universitets bestyrelse har fundet den person, der, som efterfølger for Ralf Hemmingsen, skal lede universitetet de næste fem år. Den 1. marts 2017 overtager den nuværende prorektor på DTU, Henrik C. Wegener, rektorposten. I alt 26 personer søgte stillingen.

Henrik Wegener er en internationalt anerkendt forsker inden for fødevaresikkerhed, antibiotikaresistens og smitsomme sygdomme. Foto: Mikal Schlosser.

Københavns Universitets nye rektor har forstand på bakterier, smitsomme sygdomme – og hvordan man leder et universitet.

Henrik Wegener er ph.d. i mikrobiologi fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, som fusionerede med Københavns Universitet i 2007. Efter sin ph.d.-grad har han bl.a. været forskningsgruppeleder, professor, centerdirektør, institutdirektør, og i de seneste fem år har han været prorektor på DTU med ansvar for forskning, forskningscentre, samarbejdsaftaler, internationale relationer m.m. Wegener har en mastergrad i offentlig ledelse og fungerer som en af EU Kommissionens øverste forskningsrådgivere.

18 års ledelseserfaring

- Vi har haft et stærkt og bredt felt af ansøgere. Bestyrelsen har valgt Henrik, fordi han både har de faglige og personlige kompetencer på plads, og fordi han gennem sin karriere har skabt gode resultater, både som forsker og som leder. Han har sammenlagt 18 års erfaring som leder på alle niveauer. Han har stået i spidsen for store forandringsprocesser, og er anerkendt for at arbejde gennem dialog og involvering af hele organisationen, og for at nå i mål med de initiativer, han sætter i gang. Københavns Universitet får en leder, som både har et godt kendskab til universitetet, men som også har den udefrakommendes friske og nye syn på opgaverne. Og så har han en forståelse for, hvordan man som universitet påvirker de forskningsmæssige rammevilkår, og for vigtigheden af at beskytte universitetets integritet, siger bestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersen.

Henrik Wegener er en internationalt anerkendt forsker inden for fødevaresikkerhed, antibiotikaresistens og bakterielle zoonoser, dvs. bakterier som overføres fra dyr til mennesker. Som forsker var han beskæftiget med anvendt forskning på Danmarks Fødevareforskning, som nu er en del af DTU. I en årrække var han national ekspert for Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Som prorektor på DTU har han haft det overordnede ansvar for DTU’s forskning.  Han har desuden stor erfaring med samarbejde med offentlige og private aktører, nationalt og internationalt.

- Københavns Universitet er Danmarks mest betydningsfulde universitet. Universitetet skal fortsat sikre samfundets behov for ny viden og dygtige kandidater. Kvalitet i uddannelse, og grundforskning på højeste internationale niveau, skal derfor stadig stå øverst på dagsordenen. Universitetet skal udvikles gennem kompromisløs satsning på stor forskningshøjde, skarp prioritering, rekruttering af forskere fra hele verden, samt inspirerende og krævende forskningsbaseret undervisning af international kvalitet. Det samme gælder arbejdet med at udvikle en professionel og sammenhængende administration, i samspil med medarbejdere og studerende. Og så skal vi selvfølgelig stadig have fokus på at varetage universitetets interesser udadtil, og ikke mindst bevare uafhængigheden, siger Henrik Wegener.

Kontakt

Vicedirektør for kommunikation
Jasper Steen Winkel
Mobil: 28 75 42 62