21. november 2016

FOOD-professor Rasmus Bro modtager den første Nils Foss Excellence Pris

AWARD

Den første modtager af Nils Foss Excellence Pris er professor ved Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet, Rasmus Bro, der arbejder med avanceret dataanalyse. Rasmus Bro har arbejdet utrætteligt på at udvikle avancerede dataanalysemetoder til komplekse målinger af biologisk materiale. Blandt andet gennem ODIN-konsortiet har han bragt disse metoder i anvendelse til at optimere processer og produkter i fødevare-, foder- og medicinalindustri.

Professor ved Institut for Fødevarevidenskab (FOOD) på Københavns Universitet, Rasmus Bro.

Ramus Bro glæder sig over prisen, der er blevet omtalt som fødevareforskningens Nobelpris.

”Det er overvældende, da det er sjældent at dataanalyse på denne måde bliver værdsat og anerkendt. Og det betyder noget ganske særligt i en tid, hvor det vælter med data, men ikke med ressourcer til at trække værdifulde og samfundsgavnlige informationer ud. Jeg ser det også som en cadeau til Institut for Fødevarevidenskab og som en understregning af, at vi laver god forskning, hvilket jo er dejligt at blive anerkendt for,” siger professor Rasmus Bro.

Han har bl.a. været primus motor i introduktionen af PAT (Proces Analytisk Teknologi) i Danmark, og har sammen med fødevareindustrien samt USA’s Food and Drug Administration (FDA), lavet den første uddannelse i PAT for få år siden. PAT er i dag en af specialiseringerne på kandidatuddannelsen i fødevarevidenskab. 

”Proces Analytisk Teknologi går ud på at optimere produktionen, så man kan producere bedre og billigere produkter og udnytte råvarerne bedre. Det gør man ved at måle de rigtige ting på de rigtige tidspunkter. Man får tusindvis af målinger fra fx råmælken eller øllet og bruger så matematik til at afkode målingerne til noget brugbart input til styring af produktionen,” forklarer Rasmus Bro.

Metoderne er implementeret i mange produktionsvirksomheder, der ved hjælp af metoderne også kan producere en mere ensartet kvalitet.

”Vi har især arbejdet med en meget komplekse matematisk metode, der betyder, man kan lyse på prøver og fortælle, hvilke kemiske stoffer, der er i dem, uden overhovedet at røre ved prøvematerialet. Den er opfundet af en amerikansk psykolog i 1970, og det har altså vist sig årtier senere, at den virker som en drøm på kemiske data. Så hvor psykologerne analyserede børns svar på spørgeskemaundersøgelser, bruger vi metoden på biologisk materiale. Men vi ender op med den samme dataform, der har vist sig at være et fantastisk værktøj i bl.a. fødevareindustrien,” siger Rasmus Bro.

Revolutionerede måling af vandkvalitet

I 1997 udviklede han en metode, der kan analysere komplicerede fluorescens-data, hvilket har revolutioneret måden, vandmiljøet overvåges på. Metoden indgår i dag i instrumenter, som virksomheder kan bruge til at måle deres vandkvalitet med.

Fluorescens måling af opløst organisk stof (engelsk: Dissolved Organic Matter, DOM) i en vandprøve fra Dogger Banke i Nordsøen. Målingen bruges blandt andet til at forstå forurening, kulstof-kredsløb, drikkevandskvalitet og meget andet.

”Metoden analyserer organisk stof i vand – lige fra forurenet ballastvand fra containerskibe over undersøgelse af faunaen på Antarktis til spildevand fra en fabrik. Man måler på de organiske stoffer i prøven og får et såkaldt fluorescens-landskab.  Så hvor man før i tiden blot kiggede på landskabet og sagde det ser nok fint ud, kan man nu tolke landskabet, og få et præcist svar på, hvilke stoffer der er tale om, samt hvor meget der er af dem. Det handler ikke kun om forurening, men om at måle og forstå vandkvalitet i det hele taget,” siger Rasmus Bro.

Han fik overrakt prisen ved en ceremoni hos FOSS i Hillerød mandag den 21. november 2016.