21. november 2016

Københavns Universitet indtræder i strategisk alliance

Nyt netværk

Københavns Universitet er blevet inviteret med i LERU, et eksklusivt europæisk fællesskab af forskningsuniversiteter. Medlemskabet giver KU mere indflydelse over for beslutningstagere i EU samt endnu bedre muligheder for at tiltrække penge fra EU.

Som det første danske universitet, bliver Københavns Universitet per 1. januar optaget i et eksklusivt europæisk fællesskab af forskningsuniversiteter: LERU (League of European Research Universities). Målet er blandt andet, at KU skal blive endnu bedre til at hente forskningsfinansiering i EU og internationalt. LERU er et fællesskab af 23 førende forskningsuniversiteter, der samarbejder om uddannelses- og forskningspolitik.  Københavns Universitet kommer dermed i klub med universiteter som University of Cambridge, Universität Heidelberg, University of Amsterdam og University of Oxford.

Mere indflydelse i EU
LERU er en eksklusiv alliance, der kun optager nye medlemmer efter invitation. Udover at dele viden og erfaringer, står medlemsuniversiteterne sammen om at påvirke rammevilkår for forskning og uddannelse. LERU er også en vigtig talsmand for europæiske forskningsuniversiteter, når det drejer sig om europæisk forsknings-, innovations- og uddannelsespolitik – for eksempel i forhandlingen om EU's kommende forskningsrammeprogram.

- KU har en lang tradition for internationalt samarbejde. LERU-fællesskabet er et vigtigt skridt i at få mere indflydelse på EU-niveau og få en stemme over for beslutningstagerne i Bruxelles. Forskerne på KU er i forvejen rigtigt dygtige til at hente forskningsmidler fra EU, men vi satser på, at samarbejdet kan gøre os endnu stærkere. Ved at samarbejde, hente læring og dele viden med de andre europæiske universiteter kan vi højne effekten af KU’s forsknings- og uddannelsesaktiviteter i Danmark og globalt, siger rektor Ralf Hemmingsen.

LERU tilbyder medlemskab på baggrund af en vurdering af forskningskvalitet, styrken af ph.d.-uddannelserne, størrelse og faglig bredde samt universitetets anerkendelse for et højt akademisk niveau.

23 LERU-medlemsuniversiteter:
University of Amsterdam, Universitat de Barcelona, University of Cambridge, University of Copenhagen, University of Edinburgh, University of Freiburg, Université de Genève, Universität Heidelberg, University of Helsinki, Universiteit Leiden, KU Leuven, Imperial College London, University College London, Lund University, University of Milan, Ludwig-Maximilians-Universität München, University of Oxford, Pierre & Marie Curie University, Université Paris-Sud, University of Strasbourg, Trinity College Dublin, Utrecht University, University of Zurich.

Kontakt

Vicedirektør for kommunikation
Jasper Steen Winkel
Mobil: 28 75 42 62