16. november 2016

KU-forskere Mariager og Wivel skal undersøge dansk deltagelse i krige

UVILDIG UNDERSØGELSE

Det bliver to erfarne KU-forskere, der skal lede den uvildige undersøgelse af den politiske baggrund for Danmarks deltagelse i krigene i Kosovo, Irak og Afghanistan.

Danske soldater i Afghanistan hejser Dannebrog

Lektor Rasmus Mariager fra Saxo-Instituttet og professor Anders Wivel fra Institut for Statskundskab er af Udenrigsministeriet blevet udpeget til at komme med en uvildig historisk udredning med henblik på at ”sikre en retvisende beskrivelse og læring for eftertiden” af baggrunden for de politiske beslutninger om at sende danske soldater i krig i Kosovo, Irak og Afghanistan.

Undersøgelsen skal være færdig senest om to år.

Beslutningen om at iværksætte en undersøgelse af den politiske baggrund for den danske deltagelse i Kosovo, Afghanistan og Irak har allerede vakt både politisk og akademisk debat, og de to KU-forskere går nu i gang med at sammensætte et kvalificeret hold af forskere, der kan sikre et stærkt fundament for undersøgelsen og de efterfølgende anbefalinger.

Der er i finanslovsforslaget for 2017 afsat 10 millioner kroner over 2 år til undersøgelsen.

Læs mere om Rasmus Mariager og Anders Wivel.

Læs mere om beslutningen om at iværksætte en uvildig udredning af dansk militært engagement.

Kontakt

Lektor Rasmus Mølgaard Mariager
Saxo Instituttet
Mail: rmariager@hum.ku.dk
Telefon: 51 29 96 06

Professor Anders Wivel
Institut for Statskundskab
Mail: aw@ifs.ku.dk
Telefon: 35 32 33 58