1. november 2016

Ung forsker kan afsløre vigtig viden om sygdomme

Genetisk variation

Anders Albrechtsen, lektor i Sektion for Bioinformatik og RNA Biologi, Biologisk Institut, Københavns Universitet, har modtaget et 5-årigt stipendium på 10 mill. kr. fra Lundbeckfonden til at forske i, hvilke genetiske faktorer der er skyld i, at vi bliver syge.

Anders Albrechtsen har en tværfaglig akademisk baggrund inden for molekylærbiologi, matematik og bioinformatik. Fagkombinationen har givet ham mulighed for at kombinere og anvende statistiske og matematiske metoder til at analysere og forstå store datamængder.

For nylig begyndte han at arbejde med befolkningsgrupper i isolerede områder, såsom Inuit folket i Grønland. Her har han fået lov til at undersøge 5000 personers genetiske variationsmønstre, der har vist sig at kunne påvirke de menneskelige træk og sygdomme såsom højde, diabetes og kropsvægt.

Lundbeckfonden har nu valgt at støtte den unge forsker og hans bemærkelsesværdige evne til at udrede enorme mængder af data over genetiske variationer. Han har med den prestigefyldte stipendium i sinde at undersøge, hvilket sammenspil der er mellem gener, kost, fysisk aktivitet samt bakteriefloraen i tarmen - og hvordan disse kan give ophav til sygdomme.

Anders Albrecthsen siger:
"I øjeblikket har vi en ret begrænset forståelse af de sygdomme, der opstår på grund af ændringer i generne. Indtil nu har der primært været fokus på europæiske befolkninger, og det har været svært at analysere en tilstrækkelig mængde af genetisk materiale. Inuit folket har imidlertid en helt unik demografisk historie, hvor deres forfædre historisk har været isoleret fra andre store befolkningsgrupper i over 20.000 år, inden de for ca. 1000 år siden kom til Grønland. Historisk set har de haft en bemærkelsesværdig evne til at overvinde de genetiske variationer, der kan give ophav til en lang række alvorlige sygdomme, heriblandt type-2-diabetes og hjerte-karsygdomme.

Anders Albrechtsen vil udover analyserne af de genetiske data også undersøge RNA-ekspression og - ikke mindst tarmbakteriernes indflydelse på udvikling af sygdomme.

Forskningen har internationale perspektiver. Håbet er, at en bedre forståelse af de genetiske variationer kan være første skridt på vejen til udvikling af nye behandlingsmetoder for en lang række kendte og alvorlige sygdomme – ikke blot hos Inuit-befolkningen, men for mennesker overalt i verden.