6. december 2016

Naturvenner skal guide flygtninge ud i den danske natur

Naturvenner

Flygtninge og lokalbefolkning mødes gennem natur- og friluftsaktiviteter, når Københavns Universitet og Dansk Flygtningehjælp søsætter et nyt projekt i 2017.

I løbet af 2017 vil flygtninge og lokalbefolkning i Lyngby, Svendborg, Haslev og Aalborg og på Nordfyn få mulighed for at møde hinanden gennem fælles natur- og friluftsaktiviteter. De fem byer er værter for projektet Naturvenner, som Dansk Flygtningehjælp og Københavns Universitet netop har sat i søen.

Naturvenner er en indsats, hvor frivillige fra lokale natur-, frilufts- og integrationsforeninger i fællesskab arrangerer natur- og friluftstilbud til flygtninge. Projektets afsæt er, at naturen har et særligt potentiale, når mennesker skal lære hinanden at kende:

”Vores erfaringer er, at naturen har et positivt potentiale, der kan bringes i spil, når man arbejder med menneskelige relationer. Det er dette potentiale, vi vil udnytte, når flygtninge sammen med danskere laver aktiviteter i den lokale natur,” siger Sandra Gentin, landskabsforvalter og ph.d. fra Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.

Erfaring med dansk natur

Baggrunden for projektet er en række undersøgelser, som viser, at etniske minoriteter med ikke-vestlig baggrund i mindre grad opholder sig i naturen end etniske danskere. Det kan skyldes manglende viden om, hvor man kan og må opholde sig i naturen, men også usikkerhed over for de dyr, man kan møde:

”Når vi som etniske danskere bruger naturen, tænker vi sjældent over, at vi gør det på baggrund af en masse forudsætninger. Vi ved, hvordan vi kommer derud, vi kender skiltningen og ved nogenlunde, hvad det er for en natur. Alt dette er ikke indlysende, hvis man er født og opvokset et sted, hvor ophold i naturen kan være farlig, f.eks. på grund af vilde dyr,”  siger Sandra Gentin.

Et af målene med Naturvenner er derfor at give flygtninge erfaring med at opholde sig i den danske natur:

”For mange danskere er naturen kilde til glæde, sundhed og livskvalitet. Hvis flygtninge får samme erfaringer med den danske natur og kender til mulighederne for at opholde sig i den, kan de frit vælge den til og få adgang til de værdier, mange sætter så stor pris på,” siger Bente Bækgaard, projektleder i Dansk Flygtningehjælp.

Naturvenner gennemføres fra oktober 2016 til og med december 2018 og er finansieret af Socialstyrelsen.