5. december 2016

Nyt firma vil optimere lægemidler

Lægemidler

Det nystartede firma GlycoDisplay kan påvirke proteiners egenskaber ved at ændre på deres sukkerstrukturer. Det vil hjælpe lægemiddelproducenter med at optimere deres produkter. GlycoDisplay er en spin-out virksomhed fra SUND på Københavns Universitet.

Grundlæggerne af GlycoDisplay. Fra venstre: Henrik Clausen, Claus Kristensen, Yoshiki Narimatsu og Eric Bennett (ikke til stede: Zhang Yang)
Foto: Keld Ottosen

Et nyt firma udsprunget af SUND på Københavns Universitet kan hjælpe med at optimere lægemidler. Firmaet GlycoDisplay specialiserer sig i at ændre på sukkerstrukturerne på proteiner og dermed forbedre proteinernes egenskaber til behandling af sygdomme. Lægemiddelproducenter kan derefter bruge de redigerede proteiner til at optimere deres produkter, fortæller Claus Kristensen, en af grundlæggerne af det nye firma.

”En lægemiddelproducent kan eksempelvis have problemer med at få sit produkt til at trænge igennem til et bestemt væv. Her kan ændringer af sukkerstrukturen på glykoproteinet være løsningen. Det, vi kan, er at tilbyde en partner en pallette af forskellige sukkerstrukturer på deres protein. Sammen med partneren kan vi så screene os frem til den sukkerstruktur, der giver optimal effekt i det bestemte væv og således optimere lægemidlet,” siger han.

Både firmaet og teknikken, som firmaet nu har søgt patent på, er blevet døbt GlycoDisplay. Teknikken bygger på mange års forskning inden for sukkerstrukturer kombineret med de muligheder for genredigering, som er blevet revolutioneret med udviklingen af CRISPR, også kendt som gensaksen. Grundlæggerne af det nye firma har tidligt udnyttet de nye gen-editerings muligheder inden for deres KU-forskning i glykoproteiner og ser frem til nye samarbejder med medicinalfirmaer, så teknologien ultimativt kommer patienter til gode.

Ambition om forbedrede lægemidler
Bag firmaet står fem grundlæggere, der alle kommer fra Grundforskningscenteret Copenhagen Center for Glycomics (CCG) under Institut for Cellulær og Molekylær Medicin (ICMM) på SUND, Københavns Universitet. Ifølge Claus Kristensen er det kombinationen af viden om sukker og gen-editering i celler, der gør, at GlycoDisplay kan noget helt særligt, og der er store ambitioner for firmaet.

”Vores håb er, at vores modificerede proteiner når til kliniske forsøg inden for nogle få år. Mere kortsigtet håber vi på, at vi om et år har gang i to-tre projekter, og vi har stort set underskrevet den første aftale, som vi regner med at starte på tidligt i det nye år. Så det tegner godt,” siger Claus Kristensen. 

Firmaet drives til en start fra CCG på SUND under Københavns Universitets start up-ordning, som gør det muligt for nye virksomheder at leje sig ind i lokaler og laboratorier. Det er ifølge Claus Kristensen helt essentielt at det har været muligt at starte GlycoDisplay i eksisterende laboratorier, fordi der er brug for avanceret udstyr og ekspertise.

Københavns Universitet har hjulpet med en bevilling fra ’Proof-of-concept’ programmet, og firmaet er finansieret af GlycoZym ApS, som ejes af grundlæggerne af det nye firma, GlycoDisplay.

Kontakt:
Forskningslektor Claus Kristensen, E-mail: clausk@sund.ku.dk, Telefon: +45 42 70 30 88