8. december 2016

Juraforskere sætter fokus på ofre

Med en forskningsbevilling på 5,8 mio. kr. fra Offerfonden vil forskere fra Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet undersøge ofres vej gennem det danske retssystem og desuden gøre os klogere på, hvordan man bedst hjælper ofre for identitetstyveri.

Ofrenes oplevelser

Hvordan oplever ofre for vold og trafikskader at blive behandlet af det danske retssystem? Og hvordan behandler retssystemet rent faktisk ofrene? Det er nogle af de spørgsmål, en forskergruppe fra Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet vil belyse i forskningsprojektet ”Ofre i retsprocessen”.

Projektet er muliggjort gennem en bevilling fra Offerfonden – en fond, som yder tilskud til projekter og aktiviteter, der kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre. Og støtten har stor betydning, fortæller lektor i Kriminologi Lars Holmberg, der i samarbejde med forskerne Lin Adrian, Ida Helene Asmussen og Louise Victoria Johansen er ansvarlig for projektet.

”Vi er rigtig glade for den mulighed for at fordybe os i emnet, som bevillingen giver os. Ofrenes oplevelse af retssystemet er på mange måder et underbelyst område på dansk jord, og nu får vi muligheden for at kortlægge deres oplevelse af det danske retssystem – lige fra anmeldelse til domfældelse. Hvis vi som samfund bliver mere bevidste om de knaster, ofrene kan møde på vejen, kan det forhåbentlig føre til, at de på sigt oplever at få en mere positiv proces,” siger Lars Holmberg.

Gruppen af forskere vil både undersøge offerets egen oplevelse af situationen og det institutionelle perspektiv på offeret. At se problemerne både fra offerets og institutionernes perspektiv er ifølge Lars Holmberg det, som gør projektet nyskabende.

Målet med at forskningsprojektet er, at skabe et oplyst grundlag for konkrete forbedringer af ofrenes retsproces. Det kan være gennem mere velfunderet lovgivning, kvalificeret uddannelse af myndighedsaktører eller bidrag til de forskellige typer af arbejde, der udføres fx i offerrådgivninger, kriminalforsorgen, og offerforeninger.

Ofre for identitetstyveri

Peter Kruize, der ligeledes er lektor ved Det Juridiske Fakultet, står i spidsen for projektet ”Hjælp til ofre for identitetsmisbrug” som også er støttet af Offerfonden.

Projektet omhandler ofre for identitetstyveri af mere kompliceret karakter end for eksempel et stjålet dankort, der kan spærres. Peter Kruize vil lave en systematisk og dybdegående undersøgelse af ofres kamp mod identitetsmisbruget.

”Vores viden om identitetsmisbrug i Danmark er primært baseret på kvantitative offerundersøgelser. Der savnes en systematisk, kvalitativ undersøgelse, som går i dybden med identitetsofrenes kamp mod misbruget. Forskningsprojektet udfylder dette hul i vores viden om og vejledning af ofrene for identitetstyveri. Projektet vil resultere i en forskningsrapport og en webbaseret offervejledning, der både kan hjælpe dem, der allerede er udsat for identitetstyveri, og andre til at sørge for, at de ikke bliver udsat for misbrug af deres identitet i fremtiden,” siger han.

Fakultetets ledelse glæder sig over støtten

Hos ledelsen på Det Juridiske Fakultet glæder man sig over Offerfondens beslutning om at støtte de to projekter:

”Når fakultetets forskere modtager denne form for støtte, er det en stor anerkendelse og et signal om, at vi er rigtig dygtige til det, vi gør. Det skaber muligheden for at få mere maskinkraft ind i forskningsrummet, fordi det giver midler til at ansætte flere forskere på projekterne og udføre forskningen inden for en tidsramme, der giver den grundighed, god forskning kræver. Det her er to rigtig vigtige emner, som nu får mulighed for at blive belyst,” siger Henrik Palmer Olsen, der er prodekan for forskning ved Det Juridiske Fakultet.

”Ofre i retsprocessen – en empirisk undersøgelse” har modtaget en bevilling på DKK 4.748.870. Projektet løber fra maj 2017 frem til den 30. april 2020.

”Hjælp til ofre for identitetsmisbrug” har modtaget en bevilling på DKK 1.131.932. Projektet starter den 1. januar 2017 og løber frem til den 30. juni 2018.

Rådet for Offerfonden