18. januar 2017

Levende grønlandsk kulturlandskab nomineret til verdensarv

UNESCO

Et gigantisk, levende kulturlandskab i Vestgrønland bliver nu nomineret til verdensarv. I dag onsdag d. 18. januar 2017 underskrev kulturminister Mette Bock sammen med borgmester Hermann Bertelsen og minister for Uddannelse, Forskning, Kultur og Kirke Doris Jakobsen den 200 sider lange nomineringsansøgning til UNESCO. Dermed er der sat punktum for et omfattende og grundigt forarbejde, hvor Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet og Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet har leveret det faglige grundlag til ansøgningen ”Aasivissuit-Nipisat – Inuit Jagtområde mellem Indlandsis og Hav”.

Det enestående jagtområde Aasivissuit-Nipisat dækker et areal på godt 4.000 kvadratkilometer, hvilket er mere end Fyn og omkringliggende øer tilsammen. Området rummer talrige fortidsminder og ruiner, der vidner om Inuits brug af naturen gennem 4.500 år. Havets og landets levende ressourcer udnyttes stadigvæk, og de lange traditioner for fiskeri og fangst holdes i hævd.

VERDENSARV. Ruin af vinterhus bygget af tørv i skærgården i den vestlige del af Aasivissuit - Nipisat. Foto: Jens Fog Jensen, Statens Naturhistoriske Museum.

VERDENSARV. Ruin af vinterhus bygget af tørv i skærgården i den vestlige del af Aasivissuit - Nipisat. Foto: Jens Fog Jensen, Statens Naturhistoriske Museum.

Hvis nomineringen godkendes af UNESCO, vil der blive tale om det første verdensarvsområde i Arktis, der bygger på Inuits kulturarv og traditionelle brug af landet. For professor Morten Meldgaard fra Statens Naturhistoriske Museum og Grønlands Universitet er det en særlig glæde at opleve nomineringens færdiggørelse:
 
- Helt  tilbage i 1978 deltog jeg som student i udgravningen af rensdyrjægerbopladsen Aasivissuit, og det er en stor fornøjelse, at se denne fantastiske plads og dens tilknyttede fangstanlæg nu er blevet en hovedhjørnesten i nomineringsansøgningen. Jeg er meget glad for på denne måde at kunne bidrage til at vise Inuits unikke kulturarv og samtidig skabe grundlag for udviklingen af turismen i Qeqqata Kommunia.

Besøgende forventes om få år at kunne opleve den unikke natur og kultur i et mere end 200 kilometer bredt tværsnit af Vestgrønland fra Indlandsisen i øst, over vidstrakte sletter med rensdyrflokke, langs brusende ørredrige elve og enorme søer til kyst og et hav rigt på sæl, hval og fisk. Stier, kanoruter og fjeldhytter vil gøre det muligt at gå på opdagelse i kulturlandskabet og følge i Inuits traditionsrige fodspor. Desuden vil informationscentre i Kangerlussuaq, Sarfannguit og Sisimiut give den besøgende yderligere indsigt og kontakt til lokal viden og vejledning.
 
Museumsdirektør ved Statens Naturhistoriske Museum Peter C. Kjærgaard udtaler:

- Nomineringen af verdensarvsområdet i Qeqqata Kommunia bygger på viden indsamlet af lokale informanter og forskere gennem flere hundrede år. I museernes samlinger og arkiver opbevares denne skat af data og materialer om fortidens jægere og fiskere og deres brug af naturen. Det er en stor fornøjelse at se, hvorledes denne viden nu bringes i spil på en måde, som kan blive til gavn for det grønlandske samfund.

Nomineringsdokumentets faglige fundament er udarbejdet af arkæolog Jens Fog Jensen og museumsinspektør emeritus Claus Andreasen med Morten Meldgaard som koordinator og i tæt samarbejde med partnere fra Qeqqata Kommunia. Arbejdet er udført i regi af ”Greenland Perspective - activating research into society”, et samarbejdsinitiativ under Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, og Københavns Universiteter.
 
Rektor Tine Pars fra Ilisimatusarfik glæder sig over Greenland Perspectives resultater:

- Da vi for et par år siden søsatte Greenland Perspective initiativet i et samarbejde mellem Grønlands og Københavns Universiteter var det netop for at aktiverer universiteternes forskning, således Grønlands unikke kulturelle og naturgivne ressourcer gøres globalt kendte og bidrager til udviklingen af bæredygtige erhverv i Grønland. Jeg vil gerne sige tillykke til Qeqqata Kommunia med nomineringens færdiggørelse, nu venter vi alle spændt på UNESCOs afgørelse til næste år.

Yderligere information:

Besøg Qeqqata Kommunia på Facebook

Læs Aasivissuit - The Great Summer Camp

Læs mere på Kulturministeriets hjemmeside.