28. februar 2017

Behandling af ondartet hjernetumor hos børn rykker nærmere

Hjernetumor

Forskere fra Københavns Universitet har kortlagt vigtige mekanismer bag, hvordan en særlig type ondartet hjernetumor hos børn opstår. Opdagelserne giver ikke alene forskerne vigtig viden om tumoren, men kan også resultere i en mulig behandling.

Hjerne

DIPG er en sjælden ondartet hjernetumor hos børn. Overlevelsen efter fem år er kun 1 pct., og det skyldes blandt andet, at der ikke kan opereres, fordi tumoren sidder i hjernestammen. Nu har danske forskere netop publiceret et studie i det internationale tidsskrift Nature Medicine, hvor de undersøger de molekylære mekanismer, der kan være skyld i at den ondartede hjernetumor opstår og udvikler sig.

”DIPG er en forfærdelig sygdom med en meget lille overlevelse. Før vi kan finde en behandling, er vi nødt til at kende de mekanismer, der ligger til grund for, at tumoren dannes og vokser. Hér er vi nu kommet et stort skridt videre, og vi har også et bud på en mulig behandling”, siger professor og direktør for Biotech Research and Innovation Center, Kristian Helin.

"Vi har fundet en mulig metode for behandling af denne type tumor. Vi kender et stof, som lige nu bliver testet i forhold til en anden type tumor. Stoffet er en såkaldt hæmmer, der rammer proteinet EZH2. Vi har testet hæmmeren i musemodellerne og i cellelinjer fra humane prøver, og begge steder kan vi se en effekt. Næste skridt bliver at samle prækliniske data, så vi kan komme i gang med kliniske forsøg

Professor Kristian Helin

Håb om kliniske forsøg i nærmeste fremtid
DIPG tumoren tilhører en kræfttype, hvor der er mutationer i de såkaldte histon proteiner. H3K27M proteinet er en af disse, som kan være skyld i den ondartede hjernetumor. For at kortlægge de specifikke mekanismer har forskerne fremstillet en særlig musemodel, der er baseret på de samme genetiske ændringer, som der findes i hjernetumoren. På den måde har forskerne både dannet sig et overblik over tumorens opførsel og samtidig afprøvet mulige behandlinger.

”Vi har fundet en mulig metode for behandling af denne type tumor. Vi kender et stof, som lige nu bliver testet i forhold til en anden type tumor. Stoffet er en såkaldt hæmmer, der rammer proteinet EZH2. Vi har testet hæmmeren i musemodellerne og i cellelinjer fra humane prøver, og begge steder kan vi se en effekt. Næste skridt bliver at samle prækliniske data, så vi kan komme i gang med kliniske forsøg”, siger Kristian Helin.

Forskergruppen, heriblandt postdoc Faizaan Mohammad, der er førsteforfatter på studiet, har allerede etableret et samarbejde med et amerikansk biotekfirma, som lige nu tester hæmmeren i et fase 2 forsøg i B-celle lymfoner. Forskerne håber på, at de inden for det næste år kan få nok prækliniske data til at kunne starte egentlige kliniske forsøg.

Kontakt:
Professor og direktør for BRIC Kristian Helin, tlf.  35 32 56 68, mail: Kristian.Helin@bric.ku.dk
Seniorkonsulent Kristine Snedker, tlf. 23 64 88 42, mail: kristine.snedker@sund.ku.dk