27. februar 2017

Universitetet skal svare på høring om akkreditering

Akkreditering

Et akkrediteringspanel lægger i første omgang op til, at Københavns Universitets kvalitetssikringssystem kan opnå en betinget positiv institutionsakkreditering. I dag starter høringsprocessen, hvor universitetet skal give en tilbagemelding på vurderingen.

Der er meget ros til Københavns Universitets kvalitetssikringssystem i en ny rapport. Et skandinavisk sammensat panel vurderer blandt andet, at fordelingen af ansvaret mellem for eksempel rektor, dekaner, uddannelsesledelse og studienævn fungerer godt. Og Københavns Universitet (KU) har en kvalitetskultur, hvor studerende, ansatte og ledere opfatter systemet som deres. Universitetets arbejde med universitetspædagogik får også pæne ord med på vejen.

Universitetet har en kvalitetskultur, hvor studerende, ansatte og ledere opfatter systemet som deres, vurderer akkrediteringspanelet.

Panelet skriver, at ”de centrale processer med en enkelt vigtig undtagelse er velfungerende”. Det sætter imidlertid også spørgsmålstegn ved, om KU ofte nok kontrollerer, om den enkelte uddannelse er forskningsbaseret. Det sker i dag hvert 6. år, men akkrediteringspanelet mener, at det er for sjældent. Derudover mener panelet, at KU skal stramme op på reglerne for brugen af eksterne eksperter, når universitetet gennemfører uddannelsesevalueringer.

- Der findes ikke et eviggyldigt kvalitetssikringssystem. Det vil pr. definition altid være ’work in progress’. Og siden vi indsendte vores selvevalueringsrapport, har vi allerede forfinet systemet. Panelets specifikke opmærksomhedspunkter vil vi straks tage fat på og justere de relevante procedurer. Da KU’s uddannelser er kendetegnet ved netop en stærk forskningsbasering, har vi selvfølgelig ingen problemer med at kontrollere den hyppigere, fastslår prorektor for uddannelse Lykke Friis.

Formelt er det Akkrediteringsrådet, som skal tage endelig stilling til panelets rapport. Det sker i juni i år.  Arbejdet med KU’s høringssvar og den konkrete justering af procedurerne går nu i gang.

- KU satser på, at det kan overbevise panelet og rådet om, at universitetet inden juni har taget hånd om anbefalingerne, fortæller Lykke Friis.

Såfremt KU i juni får en betinget positiv institutionsakkreditering vil det medføre, at KU skal søge om genakkreditering, inden der er gået to år. Genakkrediteringen vil udelukkende omhandle de områder, som panelet har givet anbefalinger om.

KU har akkrediteringsrapporten i høring fra i dag og frem til den 20. marts.

I juni 2017 meddeler Akkrediteringsrådet sin afgørelse om KU’s institutionsakkreditering. Afgørelsen vil blive offentliggjort på KU’s hjemmeside i slutningen af juni 2017.

Kontakt

Anni Søborg
Vicedirektør for uddannelse
Mobil: 28 75 29 28
E-mail: asbe@adm.ku.dk