24. marts 2017

Antallet af kvote 2-ansøgninger falder

Kvote 2

Københavns Universitet kan registrere et fald i antallet af kvote 2-ansøgere i forhold til sidste år. Faldet skyldes formentlig en kombination af den nye regel om begrænsning af dobbeltuddannelse og en afledet effekt af regeringens dimensionering af nogle uddannelser.

8.094 personer har søgt om optagelse på Københavns Universitet gennem kvote 2 i år. De håbefulde ansøgere har sammenlagt sendt 10.651 ansøgninger til universitetets 71 bacheloruddannelser. Det svarer til et fald på 5,2 pct. i forhold til 2016, men en stigning på 1,8 pct. i forhold til 2015.

- Som følge af reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse havde vi ventet, at antallet af kvote 2-ansøgninger ville falde. Kvote 2-ansøgerne har nemlig ofte en anden uddannelse bag sig, siger sektionschef Pernille Kindtler fra Københavns Universitets Uddannelsesservice.

Fokus på beskæftigelsesmuligheder

Reglen kan dog ikke stå alene som forklaring, da der er store forskelle på, hvordan ansøgertallet fordeler sig på de enkelte uddannelser.

Selvom ansøgertallet er faldet en smule, er der stadig mange flere ansøgere, end der er studiepladser.

- Der er en generel tendens til, at de dimensionerede uddannelser falder i antallet af kvote 2-ansøgninger. Når en uddannelse dimensioneres, giver det et negativt fokus på beskæftigelsesmulighederne, og i offentligheden er det særligt de humanistiske uddannelser, der nævnes i forbindelse med dimensioneringen. Derfor kan det have en større konsekvens for ansøgningen til de humanistiske uddannelser, på trods af, at dimensioneringen rammer bredt på universitetet, siger Pernille Kindtler.

På en del uddannelser er der en stigning i ansøgningen. Det gælder for eksempel odontologi, medicin, farmaci, økonomi, forsikringsmatematik, fysiske fag, fødevarer og ernæring, jordbrugsøkonomi, matematik og molekylær biomedicin.

- For nogle af de naturvidenskabelige uddannelser skyldes stigningen formentlig, at de ikke er omfattet af den nye regel om begrænsning af dobbeltuddannelse. Og så er der i offentligheden generelt et positivt syn på jobmulighederne inden for naturvidenskabelige uddannelser, og det afspejler sig nok også i søgningen, siger Pernille Kindtler.

Flere ansøgere end studiepladser

Selvom Københavns Universitet generelt oplever et fald i antallet af kvote 2-ansøgninger, er forholdet mellem ansøgere og studiepladser i kvote 2 stadig meget skævt. Universitetet har cirka 1.000 studiepladser i kvote 2, og dem er der således 8.094 ansøgere, der skal kæmpe om.

På 55 af de 71 bacheloruddannelser optager universitetet 10 pct. gennem kvote 2. På de resterende uddannelser er det en højere procentdel.

Se tal og statistik for ansøgning og optag på Københavns Universitets bacheloruddannelser fra 2012 til 2017

Kontakt
Sektionschef Pernille Kindtler

Uddannelsesservice
Mobil: 51 20 18 93
Mail: pki@adm.ku.dk