24. marts 2017

Derfor dør bierne - 3 grunde til bidød


Bidødelighed er et omdiskuteret emne. Skyldes biernes død pesticider? Dårlig pleje? (Foto: Pexels)

Bier er uundværlige for menneskers fødevareproduktion, og det er vigtigt at imødegå bidødeligheden, fordi bierne er nogle af vores primære bestøvere.

Her giver Annette Bruun Jensen, der lektor i insekter og honningbiers sundhed, tre bud på, hvad der kan forårsage bidød, men understreger hun:

”Det er ofte, når faktorerne optræder i kombinationer med hinanden, at det tipper over, og vi ser, at hele bikolonier dør.”

Pesticider kan skade indirekte og akut

”Pesticider kan skade bierne både akut og sublethalt (på længere sigt, red.). Hvis koncentrationen af pesticider er høj, dør bierne med det samme, men hvis koncentrationen af pesticider er lav, har det en mere indirekte effekt. For eksempel nedsætter pesticidet neonikotinoid honningbiernes immunforsvar og de bliver hurtige syge af andre sygdomme, dronningen lægger færre æg, eller arbejderbierne kan miste orienteringen og ikke vende hjem til bistadet” forklarer Annette Bruun Jensen og tilføjer

”Det er vanskeligere at teste for, om de forskellige pesticider skader bierne indirekte, mens den akutte effekt som standard skal testes for nye pesticider.”

Et ustabilt og ensformigt fødegrundlag

”Bier har ligesom mennesker både brug for en varieret diæt og de skal have adgang til mad hele tiden for at være sunde og raske. Vores landbrug er præget af monokultur, med store marker uden ukrudt og blomster, færre småbiotoper som læhegn og en del af de afgrøder, vi dyrker meget - som hvede - kan bierne slet ikke bruge til leve af,” fortæller Annette Bruun Jensen og uddyber, at udbredte afgrøder som rapsen ”blomstrer i foråret, og bierne mangler derfor mad resten af året.”

Varroamiden er biernes malaria

Ifølge Annette Bruun Jensen har bierne en særlig plageånd.

”Honningbier kæmper med bakterie og svampe sygdomme men et af de helt store problemer er varroamiden, der lever af biernes blod. Den bærer virus sygdomme fra bi til bi, ligesom en malariamyg gør det med mennesker, og hvis der er for mange mider i kolonien, vil bierne for eksempel dø af en virus, der giver deforme vinger.

Miden har været et problem i mange år, og selvom de danske biavlere blive oplært i at bekæmpe varroamiden, så kræver det en enorm planlægning, der er meget afhængig af vejret – der som bekendt er noget utilregneligt.”

Annette Bruun Jensen mener, at det er vigtigt, at vi bliver ved med at forske i, hvad både pesticider, fødevaregrundlaget og biernes sygdomme kan betyde for biernes sundhed og dermed biavlen i Danmark.

”Vi skal hele tiden kunne være i stand til at pege på fornuftige løsninger og sikre biernes eksistens,” siger hun.