20. marts 2017

En iskerne-forsker, en astrofysiker og en datalog hædres af VILLUM FONDEN

Ny satsning

Professor Dorthe Dahl-Jensen, professor Jens Hjorth og professor Mikkel Thorup,alle fra SCIENCE - Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, er blandt de 11 danske topforskere, der modtager op til 40 mio. kr. hver af VILLUM FONDEN som en del af fondens nye satsning, VILLUM Investigator Programme. Satsningen på i alt 400 mio. kr. vil sætte yderligere skub i teknisk og naturvidenskabelig topforskning i Danmark ved at give forskerne mulighed for at gå nye veje.


De tre forskere fra SCIENCE - Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet spænder over vidt forskellige forskningsfelter:

Bedre prognoser for havvandsstigninger

Professor Dorthe Dahl-Jensen

Professor Dorthe Dahl-Jensen

Professor Dorthe Dahl-Jensen arbejder med iskerne-boringer og målinger på is-strømme. Som de første og eneste i verden borer Dorthe Dahl- Jensen og hendes forskningsgruppe en iskerne midt i en is-strøm.

Is-strømmene er ansvarlige for halvdelen af massetabet fra Grønlands indlandsis. Ved hjælp af state-of-the-art radarudstyr undersøger Dorthe Dahl- Jensen, hvad der egentlig sker nede i isen. Is-strømme er som floder af hurtigflydende is inde i indlandsisen, der flyder ud i havet og kælver af som isbjerge.

Perspektiverne er store, da forskningsresultaterne kan give bedre prognoser for fremtidens havvandstigninger - et område, der i dag er behæftet med stor usikkerhed.


Mere viden om universets fænomener

Professor Jens Hjorth

Professor Jens Hjorth

Professor Jens Hjorth får med bevillingen mulighed for at bygge videre på sit arbejde ved det allerede succesfulde grundforskningscenter Dark Cosmology Centre. Jens Hjorth er en af verdens førende inden for kosmologi og vil fremover skabe mere viden om, hvad mørk energi er, hvor guld kommer fra og hvordan de faste stoffer, som vores jord består af kommer fra.

Jens Hjorth vil adressere disse spørgsmål ved at studere fjerne kilder i universet fx gravitationsbøger og signaler fra supernova- eksplosioner. Forskningen vil blive udført med moderne satelitter som fx rumteleskopet Hubble og det nye James Webb rumteleskop.

Mere effektive algoritmer med store industrielle muligheder

Professor Mikkel Thorup

Professor Mikkel Thorup

Med bevillingen vil Mikkel Thorup bruge sin status og styrke til at skabe forskningscentret BARC: Et kraftcenter, der fysisk vil samle internationalt ledende algoritmeforskere som Stephen Alstrup fra Københavns Universitet og Rasmus Pagh og Thore Husfeldt fra ITU og tiltrække talent fra hele verden. Centeret vil sætte København på verdenskortet inden for algoritmik - læren om effektiv behandling af data.

Mængden af data vokser langt hurtigere end computerens hastighed, og derfor bliver effektive algoritmer mere og mere afgørende.

Sammen med ph.d.'er, postdocs og internationale gæsteforskere forventer Mikkel Thorup fundamentale gennembrud som vil afføde store industrielle muligheder - fx har stiftere af virksomheder som Google, Microsoft, og Akamai alle en baggrund inden for algoritmik.


Prodekan for forskning på SCIENCE - Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, Morten Pejrup, glæder sig:

- ” Det er en stor anerkendelse af alle tre forskeres virke. Med VILLUM Investigator Programme placerer VILLUM Fonden forskeren i centrum. Man fokuserer på deres hidtidige virke og deres evne til at opbygge internationalt anerkendte forskningsmiljøer og mindre på et specifik projekt. Gennem denne langsigtede finansiering viser fonden forskerne stor tillid, og det vil helt sikkert føre til nye forskningsgennembrud og overraskende resultater, siger prodekan for forskning på SCIENCE, Morten Pejrup.

Professor og forskningsdirektør i VILLUM FONDEN, Thomas Sinkjær, uddyber:

”Alle forskerne har demonstreret nytænkende, banebrydende forskning af højeste internationale videnskabelige kvalitet, og hver især har de lederevnerne og potentialet til at opbygge og fastholde et internationalt forskningsmiljø og derigennem yde et væsentligt bidrag til teknisk og naturvidenskabelig forskning – og i sidste ende samfundet”, siger Thomas Sinkjær.

Alle 11 forskere vil blive fejret ved et arrangement den 27. april 2017 med deltagelse af blandt andre uddannelses- og forskningsminister Søren Pind. Arrangementet løber af stablen i VILLUM Windows Collection i Søborg. Pressen er velkommen.

Se den fulde liste over forskerne, der tilsammen modtager 400 mio. kr.