8. marts 2017

Millioner til at holde hjernen frisk hele livet

Bevilling

Nyt innovativt pilotprojekt støttet af Nordea-fonden skal omsætte forskningsbaseret viden om at holde hjernen frisk hele livet til konkrete aktiviteter og udbrede den eksisterende viden. Målet er, at flere seniorer kan leve et aktivt liv i længere tid. Bag projektet står DGI, Slots- og Kulturstyrelsen og forskningscenteret Center for Sund Aldring på Københavns Universitet.

Foto: Bent Nielsen for DGI

I 2050 vil antallet af ældre over 80 år være tredoblet. Mange får derfor flere aktive år, efter de går på pension. Men hvordan holder vi vores hjerne frisk så længe som muligt? Forskning viser, at fysisk aktivitet, mental stimulering og socialt samvær er vigtige elementer. I det 2-årige pilotprojektet Hold Hjernen Frisk vil projektpartnerne DGI, Slots- og Kulturstyrelsen og forskningscenteret Center for Sund Aldring på Københavns Universitet omsætte forskningsbaserede viden til engagerende og fællesskabsskabende aktiviteter for seniorer omkring pensionsalderen og udbrede eksisterende viden i forskellige formater. DGI leder projektet.

Hold Hjernen Frisk-projektet fylder en ledig plads for aktiviteter i krydsfeltet mellem motion og kultur og er et innovativt samarbejde mellem foreningslivet, biblioteker og forskning. Vi ser meget frem til samarbejdet og mener, at det har stort potentiale til at udvikle nye, sjove og interessante aktiviteter for seniorer”, siger Annette Vilhelmsen, medlem af DGI’s hovedbestyrelse.

Evidensbaseret viden er grundpillen

Forskningscenteret Center for Sund Aldring på Københavns Universitet er videns- og kommunikationspartner i projektet. Centeret ser forskningsformidling som en kerneopgave og er optaget af, hvordan den eksisterende viden bliver implementeret i samfundet. I projektet vil bl.a. en kort, lettilgængelig bog og en rygsæk med aktiviteter i lokalområdet og øvelser, du kan udføre hjemme, bringe forskningsresultater rundt i landet.

”Forskning viser, at seniorer selv kan gøre meget for at forebygge fx demens. Derfor ønsker vi at inspirere seniorer på vej på pension til at holde sig i gang – fysisk, mentalt og socialt. De er i en vigtig periode i livet, hvor de skal tage stilling til ændringer i vaner og livsvilkår. Vi vil bidrage med ny viden om, hvordan seniorer selv kan bidrage til, at hjernen stortrives. Fx er det sundt for hjernen at diskutere med vennerne og træffe valg, helst mens hjertet slår hurtigere”, siger lektor Ellen Garde fra Center for Sund Aldring på Københavns Universitet.

Aktiviteter for kroppen og hjernen sammen med andre

Projektet vil skabe tre forskellige typer aktiviteter, som indeholder både fysiske, mentale og sociale elementer. Den ene af aktiviteterne, SMART-Training, er allerede under udvikling, mens de to andre, Naturtræning for seniorer og Kulturen i bevægelse - bevægelse i kulturen, skal udvikles i starten af projektperioden. Målet er, at 750 seniorer over de næste to år skal deltage i aktiviteterne, som vil finde sted fem forskellige steder i landet.

”Bibliotekerne understøtter livslang læring og formidling af litteratur, og de har stor erfaring med at afprøve nye metoder og aktiviteter. Landets biblioteker vil blive inviteret til at byde ind med innovative aktivitetsforslag, hvor kultur og bevægelse kan gå hånd i hånd – også uden for huset. Det kan fx være litteraturvandringer eller udforskning af lokal kultur, natur og historie på cykel, det kan være aktiviteter med børnebørn eller noget helt tredje. Aktiviteterne vil tage afsæt i bibliotekernes egne ideer og lokale erfaringer med, hvad der virker”, fortæller enhedschef Tine Vind fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Nordea-fonden har støttet pilotprojektet med 6,2 millioner kroner over 2 år.

”Vi vil gerne inspirere flere seniorer til at holde hoved, krop, hverdag og venskaber i gang. Det nyskabende samarbejde mellem forskere, kultur -og idrætsaktører mv. vil sætte ny strøm til modne hjerner,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Forskere fra Center for Sund Aldring vil evaluere de selvoplevede effekter hos seniorerne og udføre kognitive test, mens European Fitness Badge står for evaluering af fysiske effekter.

Læs mere om Hold Hjernen Frisk på projektets website.

Kontakt

DGI: Hovedbestyrelsesmedlem Annette Vilhelmsen, anvi@tietgen.dk, mobil 20 88 70 64
Slots- og Kulturstyrelsen: Enhedschef Tine Vind, tin@slks.dk,  mobil: 33 73 33 71

Nordea-fonden direktør Henrik Lehmann Andersen, via kommunikationschef Tine Wickers, tw@nordeafonden.dk, tlf. 40 70 37 84

Center for Sund Aldring:
Lektor og læge Ellen Garde, elga@sund.ku.dk, mobil 20 32 10 55
Kommunikationskonsulent Gitte Frandsen, gitte.frandsen@sund.ku.dk, 51 29 80 05