22. marts 2017

Nyt vaccinekoncept skal udrydde frygtet bakteriesygdom hos fisk

Vacciner

Forskere fra Københavns Universitet har sammen med en dansk biotekvirksomhed udviklet en ny type vaccine, der skal være med til at udrydde den ubehagelig bakteriesygdom furunkulose både hos vilde og dyrkede havørreder. Vaccinen er udviklet på baggrund af kunstig intelligens og laboratoriefremstillede proteiner til aktivering af fiskens immunforsvar.

Havørred

Vilde havørreder ved de danske kyster og fjorde kan af og til rammes af den ubehagelige bakteriesygdom furunkulose. Sygdommen fremkalder bylder, slemme sår i huden, utrivelighed og i værste fald død blandt fiskene og er meget smitsom.

"Vores nye type vaccine har vist sig at give ørreder en ganske god beskyttelse mod furunkulose. Konceptet hedder kunstig intelligens og rekombinante proteiner. Gennem screening af bakteriens genom med et særligt computerprogram baseret på kunstig intelligens har vi fundet frem til, at nogle af dens proteiner i ren form er specielt gode til at aktivere fiskens immunrespons

Professor Kurt Buchmann

I dag findes der vacciner mod den frygtede fiskesygdom, men de eksisterende vacciner er ikke fuldt beskyttende og kan give bivirkninger. Det skyldes, at vaccinen er baseret på en opløsning af dræbte bakterier blandet med mineralske olier, hvilket bl.a.  kan medføre sammenvoksede organer i fiskens bughule.. Nu har danske forskere imidlertid udviklet en ny type vaccine, hvor fiskens immunforsvar aktiveres ved hjælp af et nyt koncept.

”Vores nye type vaccine har vist sig at give ørreder en ganske god beskyttelse mod furunkulose. Konceptet hedder kunstig intelligens og rekombinante proteiner. Gennem screening af bakteriens genom med et særligt computerprogram baseret på kunstig intelligens har vi fundet frem til, at nogle af dens proteiner i ren form er specielt gode til at aktivere fiskens immunrespons”, siger professor Kurt Buchmann, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab .

Godt nyt for dambrug såvel som vilde fisk
Udviklingen af det nye vaccinekoncept er sket i samarbejde med biotekvirksomheden Evaxion, som er baseret i København. Det nye koncept går ud på at screene genomet i bakterien, der forårsager sygdommen og identificerer proteinerne, der kan aktivere fiskens immunrespons. Efterfølgende er generne for de interessante proteiner blevet indsat i colibakterier, som derefter villigt har produceret furunkulose-proteinerne. Disse er dernæst  blevet oprenset og iblandet  forsøgsvaccinen.

Det viste sig, at når vaccinen blev injiceret i fisken, selv i ganske små mængder, aktiveredes fiskens immunsystem i en sådan grad, at en ellers dødelig påvirkning af fiskene med furunkulosebakterien ikke fremkaldte sygdom.

Der er et stykke vej fra laboratoriet på Frederiksberg Campus til verdensmarkedet for vacciner, men en videreudvikling af en sådan vaccine lover godt for de danske fisk, ikke alene for de opdrættede men også for nogle af de vilde fisk i naturen. Mange af de blanke havørreder, som der svømmer langs de danske kyster, har i deres tidlige barndom opholdt sig i et opdrætssystem, hvor de kan vaccineres, inden de udsættes i naturen.

Læs mere om de nye resultater i studier, der netop er publiceret i tidsskriftet PLOS ONE 12(2) (Marana et al. 2017).

Kontakt: 
Professer Kurt Buchmann, mail: kub@sund.ku.dk, tlf. 35 33 27 00