14. marts 2017

Universiteter vil hjælpe virksomheder med at få gavn af fremtidens materialeforskning

Gode råd

Hvordan kan små og store danske fabrikker hver især bruge verdens kraftigste neutron- og røntgenmikroskoper til produktudvikling? Det vil forskere på Københavns Universitet, Aarhus Universitet og DTU via LINX-projektet nu hjælpe dem med at finde svaret på. Gratis.

MAX IV i Lund

I løbet af de kommende seks år vil de tre store internationale forskningsfaciliteter MAX IV og ESS i Lund samt XFEL i Hamborg være klar til at sætte helt nye standarder for materialeforskning.

Dermed får danske virksomheder chancen for at bringe deres innovation og konkurrenceevne helt i front inden for en lang række brancher, som f.eks. elektronik, medicin, kemi, energi, nanoteknologi, byggematerialer, maskiner, emballage og fødevarer.

Gratis tilbud til virksomheder

Det kræver dog, at virksomhederne også er klar til det. Derfor rækker forskere på Aarhus Universitet, Københavns Universitet og DTU nu hånden ud til alle de danske virksomheder, som kan tænkes at få gavn af de nye faciliteter, med et tilbud om gratis udredning af, om og hvordan de rent praktisk kan få gavn af dem.

Tilbuddet retter sig i høj grad til små og mellemstore virksomheder og går konkret ud på, at virksomhederne kan komme ind og drøfte med en forsker, om en given problemstilling kan analyseres med de teknologier, som MAX IV, ESS og XFEL tilsammen kommer til at råde over (se faktaboks).

Virksomhederne kan få testet små materialeprøver i anlæggene

Som en del af udredningen kan virksomhederne få testet små materialeprøver i de eksisterende anlæg, som universiteternes forskere selv benytter til deres eksperimenter og analyser. Disse anlæg er i vidt omfang baseret på de samme teknologier som de kommende tre gigant-anlæg, men altså i mindre målestok og styrke.

For at løfte opgaven bedst muligt har de tre universiteter delt opgaverne mellem sig, så Københavns Universitet primært arbejder med småvinkelspredning, Aarhus Universitet med krystallografi og DTU med imaging.

Virksomheder bliver matchet med relevante forskningsgrupper

Den enkelte virksomhed behøver dog ikke bekymre sig om at finde vej til den rette forsker med den rette teknologi. De tre universiteter samarbejder gennem samfundspartnerskabet LINX (Linking Industry to Neutrons and X-rays), hvis sekretariat kan kigge på virksomhedernes problemstillinger og matche dem med de relevante forskningsgrupper.

Desuden vil forskerne henvise til kollegerne på de andre universiteter, hvis de finder ud af, at virksomhedens behov dækkes bedst dér. Det er i øvrigt lidt af en nyskabelse, for de tre universiteter har hidtil i høj grad set hinanden som konkurrenter, når det gælder forskningssamarbejde med den private sektor – også selv om Aarhus Universitet og DTU samarbejder om at designe, bygge og drive et 100 mio. kr. dyrt instrument på MAX IV, DanMAX, som bliver en af grundstenene i forskningssamarbejdet med det danske erhvervsliv.

Udredningen vil munde ud i en foreløbig rapport, som virksomheden kan bruge til at vurdere, om den vil lave et fælles projekt med en eller flere andre virksomheder i LINX (og dele resultaterne), eller om den selv vil betale for rekvireret forskning.

12 virksomheder har på forhånd engageret sig med både penge og arbejdskraft i LINX, og blandt de øvrige partnere er Region Midtjylland, Region Hovedstaden og Innovationsfoden.